Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 24. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 24. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

16. IX.

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa; mučeníkov; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Alojz Hoľko

Utorok

17. IX.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + rod. Gumenickej a Hančarovej

Streda

18. IX.

Kántry
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša zdr. Márie Petríkovej, č.d. 397

Štvrtok

19. IX.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Janušovej, č.d. 539

Piatok

20. IX.

Sv. Ondreja a spol., kórejských mučeníkov; spomienka  /  Kántry
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Helena Polačková – 30.deň pohr.

Sobota

21. IX.

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu; sviatok  /  Kántry
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Augustína Tomáša – 19.r.
Lurdská jaskyňa 19.00 hod Sv. ruženec   

Nedeľa

22. IX.

DVADSIATA  PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Dožinková nedeľa
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján Polačko – 2.výr.
  10.00 hod  Farská sv. omša – posvätenie dožiniek  za farnosť 
  15.00 hod  Hodina milosrdenstva   

 FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 15 00 Korunka B. Milosrdenstva v Kostole sv. Anny, o 17 00 hod. budú vešpery a pobožnosť sv. ruženca pri Lurdskej jaskyni.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny celodenná: v tomto týždni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Nočná vo farskom kostole: zo soboty na nedeľu do 7 00

20.00 – 21.00 hod

Ul. Za motorestom; Cirošská; Študentská

21.00 – 22.00 hod

Ul. Hlavná č.d. 254 – 364; Pri Hlavnej; Jarková

22.00 – 23.00 hod

Ul. Sadová; Tristová; Pod stráňou; Hôrka

23.00 – 00.00 hod

Ul. Hlavná č.d. 122 – 223; Potočná

00.00 – 1.00 hod.

Ul. Na majeri; Školská; Dlhá

1.00 – 2.00 hod.

Ul. Železničná; Krátka; Pri cintoríne

2.00 – 3.00 hod.

Ul. Mackova rieň

3.00 – 4.00 hod.

Ul. Kvetná; Družstevná

4.00 – 5.00 hod.

Ul. Sv. Anny; Zátoky; Nám. J. Tomka 

  1. Farská katechéza –

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

  1. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  2. Lurdská jaskyňa – Kto má záujem, spoločne sa modlíme vždy večer o 19 00
  3. Kántry, dožinky – Tento týždeň stredu, piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni. Počas nich ďakujeme Pánu Bohu za tohtoročnú úrodu. Spoločné poďakovanie za farnosť bude v nedeľu pri farskej sv. omši. Prosíme všetky spoločenstvá vo farnosti – Ružencové bratstvo (môžu aj jednotlivé ruže), Bratstvo B. Srdca, Modlitby matiek, Modlitby otcov, mládež, deti, …, aby pripravili dožinkové vence, obrazy, koše s plodmi zeme na posvätenie dožinkových plodov. Spoločne sa zhromaždite pred farským kostolom pred sv. omšou, kde ich ponesieme v sprievode.
  4. Ofera – Na budúcu nedeľu je septembrová zbierka kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
  5. SSV – Prosíme členov Spolku sv. Vojtecha, aby si do konca týždňa vybrali v sakristii kalendár Pútnik Svätovojtešský a podielovú knihu na r. 2020. Členský poplatok je 8,-€.
  6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Július Horňák, rím. kat., syn rodičov Júliusa a Márie rod. Leňkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Monika Smetanková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Ivany rod. Bochinovej, nar. v Humennom a býv. v Hrabovci n/Lab. Sobáš:21.IX.2019 v Hrabovci n/Lab. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

Sobota, 19 00 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Emília Polačková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Utorok

Jana Dzurková

xxx

xxx

prvoprijímajúci

Streda

Jozef Polačko

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Štvrtok

Marta Burdová

xxx

xxx

Mária Janušová

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Eva Skarbová

Františka Kohutová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Michal Kohut

Anna Savková

Mária Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Jarmila Pastýrová, č.d. 580; Mária Pavlovčinová, č.d. 388; Anna Petríková, č.d. 559; Andrea Petríková, č.d. 75; Lucia Petríková, č.d. 621.

Upratovanie kostola: sobota, 7 00 hod.: Mária Petrová, č.d. 505; Lýdia Petrová, č.d. 165; Anna Petrová, č.d. 277; Erika Petrová, č.d. 604; Andrea Petrová, č.d. 616.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.