Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 23. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 23. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

9. IX.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša zdr. Gabriela Kohuta

Utorok

10. IX.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Burdovej
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP rod. Petrovej, č.d. 505 

Streda

11. IX.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP Heleny Fencákovej – 70.r.

Štvrtok

12. IX.

Mena prebl. Panny Márie; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša zdr. rod. Burdovej a Bednárovej
Farský kostol  16.15 hod  Hodinky k Panne Márii   
  17.00 hod  Sv. omša  BP Zuzany Repkovej – 18.r. 
Lurdská jaskyňa 19.30 hod Sv. ruženec   

Piatok

13. IX.

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Radimíra Ivana – 60.r.

Sobota

14. IX.

Sviatok  POVÝŠENIA  SV.  KRÍŽA
Farský kostol  6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  + Štefan Gerboc 
  9.15 hod Krížová cesta   
  10.00 hod  Sv. omša  + Michal Krivjančin, č.d. 224 
  14.00 hod Sobášna sv. omša za novomanželov 
  17.00 hod  Vešpery   
  19.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

15. IX.

Slávnosť  Bl.  PANNY  MÁRIE  SEDEMBOLESTNEJ, patrónky Slovenska
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod  Sv. omša  + rod. Bončíkovej a Rybárovej, č.d. 307
  10.00 hod Sv. omša  BP manž. Skvašíkových – 40.r. sob. 
  17.00 hod  Vešpery   
Lurdská jaskyňa   Sv. ruženec   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 pokračujeme ďalší deň Novény k Sedembolestnej P. Márii a po nej Hodina Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny celodenná: Ut, Str, Štv od 7 00 do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Nočná: zo soboty na nedeľu do 5 30 hod.

20.00 – 21.00 hod

Ul. Hlavná č.d. 254 – 364; Pri Hlavnej; Jarková

21.00 – 22.00 hod

Ul. Sadová; Tristová; Pod stráňou; Hôrka

22.00 – 23.00 hod

Ul. Hlavná č.d. 122 – 223; Potočná

23.00 – 00.00 hod

Ul. Na majeri; Školská; Dlhá

00.00 – 1.00 hod.

Ul. Železničná; Krátka; Pri cintoríne

1.00 – 2.00 hod.

Ul. Mackova rieň

2.00 – 3.00 hod.

Ul. Kvetná; Družstevná

3.00 – 4.00 hod.

Ul. Sv. Anny; Zátoky; Nám. J. Tomka

4.00 – 5.00 hod.

Ul. Za motorestom; Cirošská; Študentská

 1. Farská katechéza – V novom šk. roku pozývame žiakov na spoločné stretnutia na katechézach podľa ročníkov. Posilňujme svoju vieru a spolupatričnosť vo farnosti týždenným stretávaním sa na sv. omši a katechéze.

 

Utorok

MŠ, 1. – 2. roč. ZŠ

3. roč. ZŠ

4. – 5. roč. ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

Katechet. miestnosť I. + sv. omša

Sv. omša + Katechet. miestnosť I.

Piatok

6. – 9. roč. ZŠ

1. – 2. roč. SŠ

17.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I, II + sv. omša

Katechet. miestnosť III. + sv. omša

 1. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 2. Lurdská jaskyňa – Kto má záujem, spoločne sa modlíme vždy večer o 19 30
 3. Novéna k Sedembolestnej – pokračujeme v nej vždy pred sv. omšou s úmyslom za požehnanie rodín na Slovensku.
 4. Rodičia prvoprijímajúcich – Spoločné stretnutie v tomto mesiaci bude (výnimočne) v utorok na večernej sv. omši a po nej v katechetickej miestnosti.
 5. Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi, na Slovensku mnohým známa pod názvom Kirche in Not, pozýva všetky deti a rodiny, farnosti aj školy, aby sa zúčastnili celosvetovej modlitbovej iniciatívy s názvom „Milión detí sa modlí ruženec“ za jednotu a pokoj vo svete. Na Slovensku prevzal záštitu nad touto iniciatívou Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, ktorý je predsedom rady KBS pre katechizáciu. Modlitbová kampaň vyvrcholí 18. októbra, keď sa deti po celom svete budú modliť ruženec. Preto pozývame všetky deti a rodiny, aby sa zaregistrovali na webstránke miliondeti.sk a mohli sa stať aktívnymi účastníkmi. Každý, kto sa zaregistruje do 18. septembra, dostane ako darček ruženec z olivového dreva vyrobený kresťanskými rodinami vo Svätej zemi.
 6. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen a Tv Lux. Podporme katolícke masmédiá, ktoré hlavne chorým prinášajú duchovnú útechu, ale pre nás všetkých sú zdrojom informácií o našej viere a o živote sv. Cirkvi. Pán Boh zaplať.
 7. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Michal Kohut, rím. kat., syn rodičov Daniela a Márie r. Makovcovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. a Františka Gičová, rím. kat., dcéra rodičov Miroslava a Eriky rod. Gutterovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:14.IX.2019 o 14 00 hod. Ohlasujú sa po III. krát.
  Július Horňák, rím. kat., syn rodičov Júliusa a Márie rod. Leňkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Monika Smetanková, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Ivany rod. Bochinovej, nar. v Humennom a býv. v Hrabovci n/Lab. Sobáš: 21.IX.2019 v Hrabovci n/Lab. Ohlasujú sa po II. krát.
  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 17 20 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Nedeľa, 17 20 hod.: Kristína Piškaninová, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Utorok

Anna Piškaninová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Marta Burdová

Prvoprijímajúci

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Štvrtok

Anna Savková

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Eva Skarbová

Emília Polačková

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Sobota

Mária Janušová

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

xxx

Jozef Piškanin

Jozef Kováč

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Beáta Kohutová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Tomáš Tkáč

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.: Mária Mikulová, č.d. 560; Anna Mikulová, č.d. 560; Mária Milčíková, č.d. 135; Mária Mišenková, č.d. 453; Anna Miškaninová, č.d. 236.

Upratovanie kostola: piatok, 18 30 hod.: Lucia Morťaniková, č.d. 480; Katarína Morťaniková, č.d. 56; Jarmila Nemčíková, č.d. 557; Zuzana Nemčíková, č.d. 557; Eva Ondiková, č.d. 100.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.