Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na 21. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 21. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

26. VIII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Jozef, Mária Bončíkovi, č.d. 173

Utorok

27. VIII.

Sv. Moniky; spomienka
Farský kostol 19.00 hod Sv. omša BP manž. Dzurkových – 25.r. sob.

Streda

28. VIII.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 6.30 hod Sv. omša BP Verony Džuganovej – 70.r.

Štvrtok

29. VIII.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef Bončík – 6.výr.
  18.00 hod Sv. omša + Peter Burda, č.d. 147 
    Euch. adorácia   
  19.30 hod  Euch. pob.   

Piatok

30. VIII.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Anna Maliňáková – 2.výr.
  18.00 hod Sv. omša + František Hrin
    Celonočná adorácia   

Sobota

31. VIII.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + František Krivjančin – 14.výr.
Lurdská jaskyňa  20.15 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

1. IX.

DVADSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol  7.00 hod Sv. omša BP Anny Kohutovej – 60.r.
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
    Euch. adorácia   
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Z piatka na sobotu vo farskom kostole celonočná do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie).

21.00 – 22.00 hod

ul. Mackova rieň, Krátka

22.00 – 23.00 hod

ul. Družstevná, Zátoky

23.00 – 00.00 hod

ul. Školská, Kvetná, Dlhá, Pri cintoríne

00.00 – 1.00 hod.

ul. Železničná, Študentská, Potočná

1.00 – 2.00 hod.

ul. Potočná, Hôrka, Na majeri

2.00 – 3.00 hod.

ul. Sadová, Tristová, Pod stráňou, Hlavná 122 – 223

3.00 – 4.00 hod.

ul. Hlavná 254 – 364, Pri Hlavnej, Jarková

4.00 – 5.00 hod.

ul. Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za motorestom, Cirošská

 1. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov.
 2. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Pavol Kohut, rím. kat., syn rodičov Pavla a Márie rod. Piškaninovej nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Katarína Radová, rím. kat., dcéra rodičov Bernarda a Beáty rod. Boňkovej, nar. a býv. v Humennom. Sobáš:31.VIII.2019 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po III. krát.

  Ján Marinič, rím. kat., syn rodičov Jána a Evy rod. Gnipovej, nar. v Snine a býv. v Belej n/ Cirochou a Simona Psárová, rím. kat., dcéra rodičov Milana a Márie rod. Ondicovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 7.IX.2019 o 15 30 hod. Ohlasujú sa po II. krát.

  Michal Kohut, rím. kat., syn rodičov Daniela a Márie r. Makovcovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. a Františka Gičová, rím. kat., dcéra rodičov Miroslava a Eriky rod. Gutterovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 14.IX.2019 o 14 00 hod. Ohlasujú sa po I. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 20 15 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Nedeľa, 14 15 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Utorok

Anna Savková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Streda

Františka Gičová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Štvrtok

Mária Chvostaľová

Mária Kohutová

xxx

xxx

Eva Skarbová

Emília Polačková

Piatok

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Erika Gičová

Tomáš Tkáč

Sobota

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Mária Janušová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

 

Jozef Piškanin

Miroslava Hančariková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Veronika Lelková č.d. 426; Lucia Lelková č.d. 52; Mária Lelková č.d. 376; Martina Lučková č.d. 251; Viktória Lučková č.d. 251.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Marta Lukáčová č.d. 529; Anna Lukáčová č.d. 279; Katarína Lukáčová č.d. 382; Anna Ľochová č.d. 564; Viera Makarová č.d. 512.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.