Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na 20. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 20. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

19. VIII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + rod. Gazdovej, Skvašikovej a Gajdošovej

Utorok

20. VIII.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Anna Kováčová

Streda

21. VIII.

Sv. Pia X., pápeža; spomienka
Farský kostol 6.30 hod Sv. omša + Štefan Kováč

Štvrtok

22. VIII.

Bl. Panny Márie Kráľovnej; spomienka
Farský kostol 18.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  19.00 hod  Sv. omša  + Vincent Lukáč – 3.výr. 
Lurdská jaskyňa 19.30 hod Sv. ruženec  

Piatok

23. VIII.

 
Farský kostol 7.30 hod Sv. omša + Jozef Fencák – 1.výr.

Sobota

24. VIII.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša z nedele BP rod. Burdovej, č.d. 504
Lurdská jaskyňa 20.15 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

25. VIII.

DVADSIATA  PRVÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 9.00 hod Sv. omša + Dávid Januš, č.d. 539
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a po nej Hodina Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – V tomto týždni súkromne. Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – Úprimné Pán Boh zaplať p. Jozefovi Janušovi za zhotovenie svietnika k Lurdskej jaskyni. Môžete doň vkladať sviece ako prejav úcty k Matke Božej. Svieca vyjadruje našu dôveru, že aj keď naše modlitby skončia, jej plameň pripomína neustálu prosbu k Panne Márii za to, o čo sme prosili. Prosíme vás, aby ste používali len sviece s umelým krytom proti pokvapkaniu, aby sme udržiavali prostredie okolo jaskyne čisté.
 5. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Pavol Kohut, rím. kat., syn rodičov Pavla a Márie rod. Piškaninovej nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Katarína Radová, rím. kat., dcéra rodičov Bernarda a Beáty rod. Boňkovej, nar. a býv. v Humennom. Sobáš:31.VIII.2019 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po II. krát.

  Ján Marinič, rím. kat., syn rodičov Jána a Evy rod. Gnipovej, nar v Snine a býv. v Belej n/ Cirochou a Simona Psárová, rím. kat., dcéra rodičov Milana a Márie rod. Ondicovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 7.IX.2019 o 15 30 hod. Ohlasujú sa po I. krát.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 20 15 hod.: Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč, Júlia Krivjanská, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Mária Janušová

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Marta Burdová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Piatok

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Sobota

Štefan Piškanin

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Eva Skarbová

Júlia Krivjanská

Tomáš Tkáč

Františka Gičová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Viera Kurillová, č.d. 573; Klaudia Kušnírová, č.d. 617; Viera Lelková, č.d. 525; Mária Lelková, č.d. 393; Kamila Lelková, č.d. 426.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Anna Lelková, č.d. 132; Mária Lelková, č.d. 288; Mária Lelková, č.d. 370; Mária Lelková, č.d. 376; Lucia Lelková, č.d. 426.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.