Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 19. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

12. VIII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Šimona Dzurka – 20.r.

Utorok

13. VIII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Ľuboša Mesaroša – 17.r.
Farský kostol  18.00 hod Sv. omša + Michal, Helena Kohutovi, 367 

Streda

14. VIII.

Vigília slávnosti NANEBOVZATIA Bl. PANNY MÁRIE
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami BP Petra Gerboca – 20.r.
    Euch. adorácia   
  19.30 hod Posvätné čítanie   

Štvrtok

15. VIII.

Slávnosť  NANEBOVZATIA Bl. PANNY MÁRIE – prikázaný sviatok

Požehnanie bylín a kvetov

Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod  Sv. omša  zdr. rod. Gazdovej a Gajdošovej 
  17.00 hod  Sv. omša BP rod. Kohutovej, č.d. 595 
Lurdská jaskyňa 20.30 hod  Sv. ruženec   

Piatok

16. VIII.

Sv. Štefana Uhorského, kráľa; spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša zdr. rod. Havrilčákovej, č.d. 47
    Celonočná adorácia  

Sobota

17. VIII.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Helena Janušová
Lurdská jaskyňa 20.30 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

18. VIII.

DVADSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Milan Šepeľa, č.d. 94
  9.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

 FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a v Hodine Milosrdenstva bude eucharistické požehnanie.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň. Z piatka na sobotu vo farskom kostole celonočná do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie).

21.00 – 22.00 hod

ul. Družstevná, Zátoky

22.00 – 23.00 hod

ul. Školská, Kvetná, Dlhá, Pri cintoríne

23.00 – 00.00 hod

ul. Železničná, Študentská, Potočná

00.00 – 1.00 hod.

ul. Potočná, Hôrka, Na majeri

1.00 – 2.00 hod.

ul. Sadová, Tristová, Pod stráňou, Hlavná 122 – 223

2.00 – 3.00 hod.

ul. Hlavná 254 – 364, Pri Hlavnej, Jarková

3.00 – 4.00 hod.

ul. Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za motorestom, Cirošská

4.00 – 5.00 hod.

ul. Mackova rieň, Krátka

  1. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov.
  2. Slávnosť Nanebovzatia bl. Panny Márie – začneme sláviť v stredu večer vigíliou. Štvrtok je prikázaným sviatkom, ktorý nás zaväzuje vo svedomí pod ťažkým hriechom účasťou na sv. omši, zdržiavania sa telesných prác a nakupovania. Zasväťme ho v prítomnosti Matky Božej poklone Oltárnej Sviatosti, čítaniu Sv. Písma a modlitbe posv. ruženca. V deň sviatku si so sebou prineste do kostola kvety a byliny na požehnanie. Sú znakom prítomnosti Panny Márie v našich domovoch ako svätenina prinášajú pomáhajúce milosti.
  1. Odpust – v Modrej nad Cirochou bude nasledujúcu nedeľu. Od kostola pôjde procesia o 8 50 Ostatní sa môžete pridať po ceste. Zachovajme dobré zvyky z minulosti a povzbuďme aj mladých, aby sa zapojili do procesie. Námahu s tým spojenú obetujme na úmysel, s ktorým putujeme.
  2. Púť mužov – sa uskutoční najbližšiu nedeľu na pútnickom mieste v Gaboltove. Program je na nástenke.
  3. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Pavol Kohut, rím. kat., syn rodičov Pavla a Márie rod. Piškaninovej nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Katarína Radová, rím. kat., dcéra rodičov Bernarda a Beáty rod. Boňkovej, nar. a býv. v Humennom. Sobáš:31.VIII.2019 v HE – Sv. košických mučeníkov. Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
  1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.8., horliteľka p. Marta Burdová.

Sobota, 20 30 hod.: Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

xxx

xxx

Marta Burdová

Utorok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Streda

Eliška Fencáková

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Štvrtok

Mária Chvostaľová

Miloslava Hančariková

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Kováč

Michal Chvostaľ

Eva Skarbová

Erika Gičová

Piatok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Sobota

Mária Janušová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Nedeľa

Anna Savková

Emília Polačková

Magdaléna Chvostaľová Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Bernard Piškanin

Tomáš Tkáč

Jozef Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Mária Krivjančinová, č.d. 20; Štefánia Krivjančinová, č.d. 389; Eva Krivjančinová, č.d. 519; Miriama Krivjančinová, č.d. 20; Božena Krivjančinová, č.d. 519.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Veronika Krivjanská, č.d. 561; Iveta Krivjanská, č.d. 556; Nikola Krivjanská, č.d. 556; Anastázia Krivjanská, č.d. 561; Anna Kuncová, č.d. 110.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.