Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 18. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

5. VIII.

Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme Bl. Panny Márie Snežnej
Sv. Anna 7.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol  17.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  18.00 hod  Sv. omša  BP Jozefa Kováča – 55.r. 
Lurdská jaskyňa 20.30 hod  Sv. ruženec   

Utorok

6. VIII.

Sviatok  PREMENENIA  PÁNA
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  + Pavlína Kováčová – 30.deň pohrebu 
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod Sv. omša  poď. Anny Kohútovej – 84.r.  

Streda

7. VIII.

 
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + rod. Rajňákovej a Polačkovej, č.d. 193

Štvrtok

8. VIII.

Sv. Dominika, kňaza; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Alojz, Alžbeta Božidarovi
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Daniely Hančarikovej – 50.r.

Piatok

9. VIII.

Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny, mučenice, patrónky Európy; sviatok
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + rod. Petrovej, č.d. 165
    Celonočná adorácia  

Sobota

10. VIII.

Sv. Vavrinca, diakona; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + kňaz Ján Piškanin – 20.výr.
Lurdská jaskyňa 20.30 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

11. VIII.

DEVÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Lojanovej, č.d. 505
  9.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes po farskej sv. omši je eucharistická adorácia. O 14 15 spoločné stretnutie Bratstva sv. ruženca na pobožnosti sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva eucharistické požehnanie. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Z piatka na sobotu vo farskom kostole celonočná do 6 00 hod. (Ranné chvály + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov.
 4. Sviatok Premenenia Pána – slávime v utorok. Prežime ho na poklone Oltárnej Sviatosti a účasťou na sv. omši.
 5. Prázdniny – dbajme, aby sa naše deti zúčastňovali sv. omší. Privádzajme ich na poklonu k Oltárnej Sviatosti a Hodinu Milosrdenstva. Učme ich, že čas prázdnin treba posväcovať a využiť na zblíženie sa s Pánom Bohom.
 6. Farská studňa – pred farským kostolom, kde sa voľakedy nachádzala stará farská budova, zostala ešte pôvodná studňa. Zrekonštruovali sme ju a chemický rozbor vody ukázal, že je nezávadná a teda pitná. Kedykoľvek ju môžete používať.
 7. Spomienkové predmety – nájdete ich pod stolíkom v kostole. Môžete si ich zobrať pre seba alebo príbuzných za dobrovoľný milodar.
 8. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
 9. Matrika našej farnosti – apríl – júl 2019:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Anna Havrilčáková, *13.VI.2019, krst 30.VI.2019.

  Nech je jej život Pánu Bohu na slávu a jej na spásu.

  Do večnosti sme vyprevadili: Pavlína Kováčová, *4.II.1935, +3.VII.2019.

  Odpočinutie večné daj jej, ó, Pane …

  Milodary na kostol – prvoprijímajúci 100,-€; z pohrebu Pavlíny Kováčovej 50,-€.

  Nech Pán odmení vašu štedrosť a požehná vaše námahy.

 10. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č.7., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 20 30 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Zuzana Chvostaľová

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

xxx

Františka Gičová

Valéria Čopíková

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Bernard Piškanin

Štvrtok

Marta Burdová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Jana Dzurková

Piatok

Erika Gičová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Sobota

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Nedeľa

Beáta Kohutová

Mária Kohutová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Kováč

Michal Kohut

Henrieta Gnipová

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Mária Kováčová, č.d. 175; Mária Kováčová, č.d. 310; Andrea Kováčová, č.d. 237; Mária Kováčová, č.d. 175; Zuzana Kováčová, č.d. 237.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Valéria Kováčová, č.d. 593; Mária Kováčová, č.d. 310; Andrea Krajníková, č.d. 481; Jana Krivjančinová, č.d. 203; Valéria Krivjančinová, č.d. 342.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.