Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 16. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

22. VII.

Sv. Márie Magdalény; sviatok  /  Deň modlitieb za zosnulých farníkov
Sv. Anna 6.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol 16.30 hod Sv. spoveď   
  17.15 hod  Sv. ruženec –Bratstvo sv. ruženca   
  18.00 hod Sv. omša  + Bernardína Petríková, č. 300 
    Procesia na cintorín   
Sv. Anna   Novéna (po návrate)   

Utorok

23. VII.

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy; sviatok
Sv. Anna 6.00 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
Farský kostol  17.15 hod  Sv. ruženec – Bratstvo B. Srdca   
  18.00 hod  Sv. omša  + Ján Piškanin s rod. 
    Sv. spoveď   
Sv. Anna 21.00 hod  Novéna   

Streda

24. VII.

Vigília  VÝROČIA  KONSEKRÁCIE  FARSKÉHO  KOSTOLA
Sv. Anna 6.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  17.15 hod  Sv. ruženec – Modlitby matiek   
  18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Ľubomír Ivan, č.d. 453 
    Sv. spoveď   
    Novéna   
   19.30 hod  Posvätné čítanie  

Štvrtok

25. VII.

VÝROČNÝ  DEŇ  KONSEKRÁCIE  FARSKÉHO  KOSTOLA – (26. výr.);  farský sviatok
Farský kostol 6.00 hod Ranné chvály  
  16.45 hod  Vešpery   
  17.15 hod  Sv. ruženec – Modlitby otcov   
  18.00 hod Slávnostná sv. omša za živých a zomrelých dobrodincov kostola 
  21.00 hod Novéna   

Piatok

26. VII.

SLÁVNOSŤ  SV.  JOACHIMA  A  ANNY,  RODIČOV  Bl.  PANNY  MÁRIE  – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti;  farský sviatok
Sv. Anna 10.00 hod Sv. omša zdr. Mikuláša Petríka – 87.r.
Farský kostol 6.00 hod  Ranné chvály   
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  16.45 hod  Vešpery   
    Sv. ruženec – deti   
  18.00 hod  Slávnostná sv. omša  za farnosť 
Sv. Anna   Novéna   

Sobota

27. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Ranné chvály  
Farský kostol  19.00 hod  Sv. spoveď  
  19.15 hod  Sv. ruženec – mládež   
  20.00 hod  Sv. omša  BP Michaely Čovanovej – 8.r. 
    Eucharistická procesia so sviecami   
    Novéna (po návrate)  

Nedeľa

28. VII.

ODPUSTOVÁ  SLÁVNOSŤ  SV.  JOACHIMA  A  ANNY – slávnosť patrónov farnosti
Farský kostol 9.30 hod Sv. ruženec  
  10.30 hod  Odpustová sv. omša  za farnosť 
Sv. Anna 15.00 hod  Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Korunka B. Milosrdenstva bude dnes v Kostole sv. Anny.
 2. Duchovná obnova pred odpustom: V piatok sme začali našu duchovnú prípravu pred oslavou našich farských patrónov. V tomto týždni pokračujeme až do nedele:

  Liturgia hodín: Rannými chválami vždy začíname nový deň a už na jeho začiatku sa schádzame na spoločnú modlitbu pred Božiu tvár, prosiac o požehnanie. Vešperami (1 hod. pred sv. omšou) zhŕňame celodenné modlitby do večerných prosieb.

  Modlitba sv. ruženca: V prítomnosti Božej Matky prednášame všetky potreby našej farnosti do troch častí sv. ruženca – hneď po Ranných chválach, pred sv. omšou a o 20 30 hod. pri Lurdskej jaskyni. Pridajme sa v ktorúkoľvek hodinu dňa.

  – Ustavičná eucharistická adorácia: Naša modlitba za farnosť sa prehlbuje neprestajnou poklonou Oltárnej Sviatosti deň – noc. Záujemci o adoračnú hodinu sa môžu zapísať (za lavicami) do zoznamu. Tých, čo bývajú bližšie pri kostole prosíme, aby si vybrali nočné hodiny. Povzbudzujme všetkých členov rodiny, aby si našli čas pre Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý ich tam čaká.

  – Sv. omša z tematickým zamyslením: Podľa možnosti nevynechajme každodenné sv. prijímanie. Je to naša najlepšia príprava k odpustovej slávnosti.

  – Sv. spoveď: Správne chápať odpust znamená získať odpustky. Pozrite si jednotlivé časy, kedy je možnosť prijať sviatosť pokánia. Dobre si pospytujme svedomie a pripravme sa k sv. spovedi. Duchovné ovocie týchto slávností závisí od pripravenosti našej duše. K sv. spovedi pozývame všetky rodiny a hostí, ktorí prídu do našej farnosti. Prosíme vás, aby ste si nenechávali sv. spoveď na posledné dni. V tomto týždni je sv. spoveď už aj pred I. piatkom.

  – Pobožnosti: Počas našej prípravy na farskú odpustovú slávnosť sa celý týždeň modlime za jednotlivé bratstvá a modlitebné skupiny vo farnosti, s ktorými sa budeme spoločne modliť. Pamätáme aj na našich zosnulých farníkov (i za nich možno obetovať odpustky). V pondelok po sv. omši bude požehnanie sviec na hroby našich príbuzných, ktoré tam zapálime a procesia na cintorín s pobožnosťou za zosnulých farníkov.

  – Farské slávnosti: V stredu začíname vigíliou sláviť Výročný deň konsekrácie farského kostola (26.výr.) a vo štvrtok je deň tejto slávnosti. Na piatok pripadá slávnosť sv. Joachima a Anny, rodičov bl. Panny Márie – slávnosť titulu kostola a patrónov farnosti. V tento deň nie sme povinní vykonať kajúci skutok, aj keď je piatok, lebo v našej farnosti je slávnosť. Sú to naše dva farské sviatky. V tieto dni možno získať úplné odpustky. Vyvrcholenie bude v nedeľu pri slávnostnej sv. omši, na ktorú pozývame všetkých našich farníkov, ich príbuzných a hostí.

 3. Upratovanie: V stredu o 9 00 prosíme o pomoc pri upratovaní farského kostola pred odpustom. Na upratovanie prosíme mužov, ženy aj mládež a za vašu ochotu a snahu Pán Boh zaplať.
 4. Farský zbor – stretnutie a nácvik na odpustovú slávnosť bude v pondelok po sv. omši.
 5. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Tomáš Záhorský, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Zuzany rod. Popellárovej nar. a býv. v Nových Zámkoch a Mária Dzurková, rím. kat., dcéra rodičov Jána a Márie rod. Piškaninovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš:3.VIII.2019 vo VT – Bazilika. Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 5., horliteľka p. Martina Čovanová.

 

Sobota, 19 15 hod.: Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Marta Burdová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Streda

Františka Gičová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Štvrtok

Erika Gičová

zbor

Bernard Piškanin

Júlia Krivjanská

Piatok

Zuzana Chvostaľová

Anna Savková

Jozef Polačko

zbor

Emília Polačková

Tomáš Tkáč

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Sobota

Eva Skarbová

xxx

Jozef Kováč

Miloslava Hančariková

Nedeľa

Bernardína Piškaninová

zbor

Michal Chvostaľ

Patrícia Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Kamila Kermietová, č.d. 64; Katarína Kminiaková, č.d. 109; Daniela Knížová, č.d. 53; Jaroslava Kociková, č.d. 460; Viktória Kociková, č.d. 460.

Upratovanie kostola: v stredu pred odpustom – prosíme dobrovoľníkov, mužov i ženy.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Anna Kohutová, č.d. 266; Beáta Kohútová, č.d. 619; Mária Kohutová, č.d. 489; Zuzana Kohutová, č.d. 16; Justína Kohútová, č.d. 619.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.