Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 14. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 14. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

8. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Michal, Anna Petríkovi, č.238

Utorok

9. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + František Hrin
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Adama Ondiku – 18.r.

Streda

10. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + František Burda – 1.výr.
  18.00 hod Sv. omša BP rod. Makovcovej

Štvrtok

11. VII.

Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Peter Bednár, č.d. 139

Piatok

12. VII.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Petra Dzurka – 30.r.

Sobota

13. VII.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Michal, Alžbeta Božidarovi
Lurd. jaskyňa 21.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

14. VII.

PÄTNÁSTA  NEDEĽA  V  OBBOBÍ  „CEZ ROK“
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Helena Pavlovčinová – 1.výr.
  9.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

 FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 začne spoločná modlitba sv. ruženca so škapuliarskou novénou a v Hodine Milosrdenstva eucharistické požehnanie.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Str, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – spoločná pobožnosť sv. ruženca v sobotu o 21 00
 5. Škapuliarska novéna – Všetkým členom Bratstva karmelského škapuliara pripomíname, že od dnes sa začína Novéna k Panne Márii Karmelskej. Texty máte v modlitebných knižkách, ktorú ste dostali pri vstupe do Bratstva. Vzbuďme si úmysel novény a podľa možnosti na tento úmysel pristupujme každodenne k sv. prijímaniu. Novénu sa modlime spoločne po sv. ruženci.
 6. Levočská púť – Tí, čo chcú putovať na Mariánsku horu v Levoči vo štvrtok 11.VII.2019, nech sa zapíšu v sakristii. Cestovné 10,- €. Odchod autobusu je o 4 00 zo všetkých zastávok v obci. Nezabudnite pútnické stoličky.
 7. Púť do Sv. zeme – Zisťujeme predbežný záujem o púť do Sv. zeme, ktorá sa bude konať v polovici marca 2020. Tí, čo uvažujú o tejto možnosti, zapíšte sa – nezáväzne v sakristii. Doprava (letecky + autobus), ubytovanie a strava cca 730,-€.
 8. Sobáše, pohreby – Tých, čo vybavujú sobáše a pohreby prosíme, aby najprv prišli nahlásiť udalosť na faru, dôsledne zachovali pokyny, ktoré dostanú a potom oslovili kostolníka, kantora, miništrantov a ďalších, ktorí sa zúčastnia obradu.

  Pri pohreboch – Príbuzní od obhliadajúceho lekára vyzdvihnú „List o prehliadke mŕtveho“, ktorý je potrebné potvrdiť na Matričnom úrade v mieste smrti a doručiť osobne kňazovi, ktorý určí čas pohrebu. Kňaza treba pri tom pravdivo oboznámiť s tým, aký život zosnulý viedol – rodinný stav, záujem o život vo farnosti, či pravidelne pristupoval k sviatostiam, či bol zaopatrený, t.z. či ho kňaz pred smrťou vyspovedal a udelil pomazanie chorých. a pod.

  Modlitby pri zosnulom sa konajú po večernej sv. omši v Kostole sv. Anny. Ak v ten deň sv. omša nie je, tak vždy po zmene času: letné obdobie 18 00 hod., zimné obdobie 17 00 hod., v nedeľu po pobožnosti. Príbuzným, ktorí sa prichádzajú modliť a sú z inej farnosti, oznámte čas modlitieb. Kostol sv. Anny otvárame po sv. omši, nakoľko sme zhromaždení vo farskom kostole. Rakva s telom nebohého sa vystavuje až po jej skončení. Kto prichádza skôr, môže sa zúčastniť sv. omše, vyspovedať sa a obetovať sv. prijímanie za zosnulého.

  Pohrebná sv. omša sa slávi hneď pri pohrebe. Pohreb bez sv. omše je len v nedeľu a na slávnosti alebo v prípadoch, pre ktoré to liturgické predpisy nedovoľujú, prípadne sa zastupuje aj v inej farnosti. V takom prípade sa sv. omša za zosnulého dohodne s kňazom v inom čase.

  Rozlúčka so zosnulým – na to je čas počas modlitieb za zosnulého a pred pohrebom. Príbuzní už počas pohrebu do obradu nevstupujú.

  Na pohrebnú sv. omšu je potrebné zabezpečiť: dvoch lektorov – na čítanie a na prosby; mužov, čo ponesú kríž a dve zástavy  na čele sprievodu (príp. aj ružencovú, ak bol člen Bratstva sv. ruženca, tá sa nesie pred truhlou) a kríž pred truhlou. Ženy nesú sviece okolo kríža (2 a 2) pred truhlou v sprievode na cintorín. Upozornenie: Zástavy pri prenášaní prosíme nekrčiť a nepolámať obrazy!

  Pri pohrebnej sv. omši, či už je pri pohrebe alebo v inom čase, majú pozostalí pristúpiť k sv. prijímaniu za dušu zosnulého. Treba povzbudiť rodinu a príbuzných, že je to prejav lásky k zosnulému, ktorým mu možno pomôcť z očistca. K sviatosti pokánia možno pristúpiť pol hodiny pred večernou sv. omšou.

  Živé kvety – kytice môžu príbuzní ponechať na výzdobu kostola. Kvety a vence, ktoré prinesiete na pohreb, prosíme aby ste aj vzali do sprievodu a nečakali na to, kto ich vezme. Cudzích, čo prichádzajú na pohreb upozornite, v ktorej časti sprievodu sa nesú kvety a vence.

  Pohrebný sprievod

   

                                 zástava                                                                   dve ženy so sviecami

  ⇦ Procesiový kríž;           kvety a vence;  miništranti, kňaz;    kríž pred truhlou;          ružencová zástava;  pohrebný voz;  príbuzní

                                 zástava                                                                   dve ženy so sviecami

   

  Po pohrebe prosíme príbuzných, aby sa postarali o odvoz kňaza, kantora a miništrantov z cintorína.

 9. Letný tábor – Pre žiakov základnej školy sme pripravili letný tábor v Jasenovciach, okr. Humenné. Bližšie informácie a prihlášky sú v kostole na stolíku.
 10. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Sobota, 21 00 hod.: Júlia Krivjanská, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Kristína Piškaninová, Michal Kohut.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Mária Chvostaľová

Marta Burdová

xxx

xxx

Emília Polačková

Eliška Fencáková

Streda

Anna Piškaninová

Erika Gičová

xxx

xxx

Anna Savková

Zuzana Chvostaľová

Štvrtok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Piatok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Sobota

Jozef Hančarik

xxx

xxx

Jozef Polačko

Nedeľa

Františka Gičová

Eva Skarbová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Michal Chvostaľ

Tomáš Tkáč

Štefan Piškanin

Valéria Čopíková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Božena Harakaľová, č.d. 532; Soňa Harakaľová, č.d. 609; Alena Hašuľová, č.d. 384; Alena Hašuľová, č.d. 106; Beáta Hoľková, č.d. 31.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Štefánia Harakaľová, č.d. 532; Zdenka Havrilčáková, č.d. 47; Valéria Holpová, č.d. 485; Mária Holpová, č.d. 357; Mária Horňáková, č.d. 555.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.