Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 13. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

1. VII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Anton Furster – 1.výr.
  8.00–9.00  Sv. spoveď   
  16.00 hod  Sv. spoveď   
Farský kostol 18.00 hod  Sv. omša  BP kňaza Jozefa Gumenického – 40.r. 

Utorok

2. VII.

Sviatok  NAVŠTÍVENIA  Bl.  PANNY  MÁRIE
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod  Sv. omša  BP rod. Leňkovej, č.d. 293 
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  16.45 hod  Vešpery  
  18.00 hod  Sv. omša  BP Margity Šlimbachovej, č.d. 140 
Lurd. jaskyňa 21.00 hod  Sv. ruženec   

Streda

3. VII.

Sv. Tomáša, apoštola; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. spoveď  
  8.00 hod Sv. omša + rodičia Ivanovi a Hrinovi 

Štvrtok

4. VII.

Vigília Slávnosti Sv. Cyrila a Metoda  /  Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 16.00 hod Sv. spoveď  
  18.00 hod  Vigília – Sv. omša s vešperami  + Ján, Júlia Adamovi, č.d. 595 
  19.30 hod  Posvätné čítanie  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

5. VII.

Slávnosť  SV.  CYRILA  A  METODA, slovanských vierozvestcov

Prvý piatok mesiaca

Farský kostol 5.45 hod Ranné chvály  
  7.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
  9.00 hod  Sv. omša + Jolana Koribaničová 
    Euch. adorácia   
  17.00 hod Vešpery   

Sobota

6. VII.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima + čl. Ružencového bratstva
Lurd. jaskyňa 21.00 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

7. VII.

ŠTRNÁSTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ ROK“  / Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Eriky Sklenčárovej – 50.r.
  9.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
    Euch. adorácia   
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 začne spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva eucharistické požehnanie.
 2. Eucharistická adorácia – Po, Ut, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – podľa farských oznamov. Nenechávajme si sv. spoveď na posledné dni.
 4. Lurdská jaskyňa – spoločná pobožnosť sv. ruženca v utorok a v sobotu o 21 00
 5. Prázdniny, letný čas – Všetkým prajeme požehnaný čas prázdnin a dovoleniek. Majme na pamäti, aby sme využili čas voľna aj pre svoj duchovný život. Odporúčame vykonať si duchovné cvičenia, napr. v Exercičnom dome v Prešove u pátrov jezuitov alebo v Dolnom Smokovci. Program je pri oznamoch na stolíku.

  Začnime tento mesiac dobrou sv. spoveďou – zvlášť žiaci, študenti z príležitosti konca šk. roka. Pre všetky vekové kategórie je v ponuke spytovanie svedomia vzadu na stolíku. Dôkladne sa pripravme, aby sme ju čo najúčinnejšie prijali.

  Aj počas letných mesiacov prichádzajme do kostola v úctivom oblečení. Vieme z návštev mnohých kostolov vo svete, že obnažené ramená, kolená a plážová obuv – šľapky do kostola nepatria. Prosíme ženy, aby zvážili vysoké podpätky, ktorými prechádzajú cez kostol v hluku. Ak sa dá, nenoste ich do kostola. Naše obliekanie a správanie v kostole nech svedčí o posvätnosti tohto miesta, ktoré si zaslúži ticho a pokoj.

  Žiakom a študentom, ktorí využívajú čas voľna od školských povinností, rodičia pripomínajte každodennú modlitbu, čítanie Sv. Písma a podľa možnosti poklonu Oltárnej Sviatosti a každodennú sv. omšu. Nech prázdniny slúžia na posilnenie duchovného života a nie jeho oslabenie.

 6. Sviatok Navštívenia bl. Panny Márie – Celý tento týždeň prebieha duchovná príprava na Levočský odpust. Program je na nástenke. Utorok, deň sviatku zasväťme v Máriinej blízkosti na sv. omši a adorácii. Spoločne si vykonáme farskú púť 11.VII. Autobus pôjde až na Mariánsku horu. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii. Cestovné 10,- €.
 7. Prvý štvrtok mesiaca – Myslime v modlitbách a obetách v tento deň na úmysel, aby Pán Ježiš vzbudil nové kňazské a rehoľné povolania aj z našej farnosti.
 8. Slávnosť sv. Cyrila a Metoda – Sú to naši slovanskí vierozvestci. Buďme im vďační za dar katolíckej viery, ktorú k nám priniesli v 9. stor. a slávme ich sviatok v modlitbách za našu vlasť. Slovensko veľmi potrebuje naše modlitby. Za politikov, rodiny, starých a chorých, deti a mládež na Slovensku sa zhromaždime pred eucharistickým Kristom v prosbách o požehnanie našej Slovenskej vlasti.
  Tento deň je zároveň prvým piatkom mesiaca. Nakoľko naň pripadá slávnosť, nezaväzuje nás povinnosť konať skutky pokánia.
 1. Fatima – V sobotu pripravuje fatimskú pobožnosť ruža č.7. Všetkých členov prosíme, aby sa zhromaždili do prvej lavice pred sochu Matky Božej a po dohode s horliteľkou pripravili vstupnú procesiu, čítania i predmodlievanie.
 2. Ofera – Na budúcu nedeľu je zbierka na rekonštrukciu farského kostola. Pán Boh zaplať.
 3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 21 00 hod.: Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopíková

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Erika Gičová

Utorok

Beáta Kohutová

Miriama Chvostaľová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

xxx

Michal Kohut

Mária Kohutová

Streda

Eliška Fencáková

 

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Emília Polačková

Michal Kováč

Jozef Polačko

Bernardína Piškaninová

Piatok

Henrieta Gnipová

Anna Savková

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Jozef Kováč

Františka Gičová

Tomáš Tkáč

Sobota

Ruža č.7

xxx

xxx

Ruža č.7

Nedeľa

Jana Dzurková

Zuzana Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Jozef Piškanin

Mária Janušová

Marta Burdová

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Erika Gičová, č.d. 500; Mária Gurbovičová, č.d. 533; Eva Gutterová, č.d. 294; Helena Hajdu, č.d. 629; Marianna Hančariková, č.d. 575.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:  Daniela Hančariková, č.d. 326; Nataša Hančariková, č.d. 326; Mária Harakaľová, č.d. 78; Marcela Harakaľová, č.d. 609; Silvia Harakaľová, č.d. 212.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.