Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 12. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

24. VI.

Slávnosť  NARODENIA  SV.  JÁNA  KRSTITEĽA
Farský kostol 7.00 hod Ranné chvály  
  15.45 hod  Vešpery   
  17.00 hod  Sv. omša + kňaz Ján Gnip 

Utorok

25. VI.

 
Farský kostol 7.15 hod Sv. omša + Ján Kohut, č.d. 136

Streda

26. VI.

 
Farský kostol 7.15 hod Sv. omša BP Mateja Mesaroša, č.d. 626

Štvrtok

27. VI.

Záver Novény k Najsv. Srdcu Ježišovmu
Farský kostol 7.15 hod Sv. omša + Ján Ivan, č.d. 240

Piatok

28. VI.

Slávnosť  NAJSVÄTEJŠIEHO  SRDCA  JEŽIŠOVHO

Záver šk. roka – Te Deum

Farský kostol 7.00 hod Ranné chvály  
  15.45 hod  Vešpery   
  17.00 hod Sv. omša – Te Deum BP Petra Gnipa – 45.r. 
    + Odprosujúca pobožnosť  

Sobota

29. VI.

Slávnosť  SV.  PETRA  A  PAVLA,  APOŠTOLOV  – prikázaný sviatok
Farský kostol 6.30 hod Ranné chvály  
  7.00 hod  Sv. omša  poď. Reginy Harakaľovej–70.r. 
  9.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
    Euch. adorácia  
  17.00 hod  Vešpery  
 Lurd. jaskyňa 21.00 hod  Sv. ruženec   

Nedeľa

30. VI.

TRINÁSTA  NEDEĽA  V  OBBOBÍ  „CEZ ROK“  / Záver Júnových pobožností
Farský kostol  7.00 hod Sv. omša za obete Krvavej nedele
  9.00 hod Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 začne spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva Novéna k B. Srdcu s eucharistickým požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia vo farskom kostole – Po, Pia od 7 00 do 15 45 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou okrem nedele a sviatkov.
 4. Lurdská jaskyňa – spoločná pobožnosť sv. ruženca v sobotu o 21 00
 5. Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa – V tento sviatok venujme svoje modlitby za rodičov, ktorí nechcú prijať deti, odmietajú ich alebo uvažujú o potrate. Modlíme sa aj za mladých ľudí, aby zodpovedne vstupovali do manželstva. Tieto úmysly predkladajme Pánu Bohu počas sv. omše a poklony Oltárnej Sviatosti.
 6. Novéna + Júnová pobožnosť – V tomto týždni sa ich modlíme po sv. ruženci.
 7. Te Deum + farská katechéza – V piatok je záver šk. roka. Pri večernej sv. omši bude Te Deum – poďakovanie za šk. rok. Počas celého šk. roka od Pána Boha vyprosujeme pomoc, v tento posledný deň roka počas sv. omše vyjadrime vďačnosť. Zvlášť deviataci po celoročnom prosení chceme aspoň jednou sv. omšou poďakovať za Božiu pomoc počas šk. roka a prosiť o požehnanie na prázdniny.
 8. Slávnosť Najsv. Srdca Ježišovho – Pozývame všetkých členov Bratstva B. Srdca na sv. omšu. Je to deň sviatku Bratstva a zmierneho sv. prijímania. Zúčastnime sa poklony Sviatosti Oltárnej a sv. omše s úmyslom zadosťučinenia za hriechy ľudstva, s úmyslom Novény, za ktorú sme ju obetovali a za posvätenie kňazov, ako nás prosí Sv. Otec. V tento piatok, keďže naň pripadá slávnosť, nás neviaže povinnosť vykonať skutok pokánia.
 9. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla – V predvečer – na vigíliu slávnosti bude vyvesená na veži kostola Pápežská zástava ako symbol našej spolupatričnosti s Rímskou cirkvou.
  V sobotu slávime tento sviatok ako prikázaný – t.z. pod ťažkým hriechom vo svedomí sa zdržiavame telesných prác a nákupov a zúčastňujeme sa sv. omše. Nakoľko je sobota, pamätajme na pravidelné práce, upratovanie a nakupovanie počas týždňa. Kto má nejaký náboženský predmet posvätený od Sv. otca alebo biskupa, môže v tento deň získať úplné odpustky, ak splní všetky podmienky k ich získaniu a daný predmet si uctí (napr. pobozkaním). Taktiež kto v tento deň navštívi baziliku a nábožne sa pomodlí Modlitbu Pána (Otče náš) a Vyznanie viery (Verím v Boha), môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 1. Požehnanie motorových vozidiel: Bude v sobotu po farskej sv. omši na parkovisku pri Kostole sv. Anny. Prosíme Pána Boha o pomoc a ochranu na cestách zvlášť počas letných mesiacov.
 2. Ofera – Na budúcu nedeľu je júnová zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 3. Zastupovanie – od pondelka do piatku zastupuje farnosť Snina – Sv. Kríža. V prípade potreby zaopatrovania sa obracajte tam.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobota, 21 00 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Janušová

Magdaléna Chvostaľová

Štefan Piškanin

Jana Dzurková

Utorok

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Streda

Jozef Polačko

xxx

xxx

Emília Polačková

Štvrtok

Marta Burdová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Piatok

Eva Skarbová

Jozef Polačko

Bernard Piškanin

Anna Savková

Sobota

Magdaléna Chvostaľová

Františka Gičová

Patrícia Piškaninová Michal Kováč

Michal Chvostaľ

Erika Gičová

Jozef Hančarik

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Mária Kohutová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Kováč

Tomáš Tkáč

Eliška Fencáková

Miloslava Hančariková

Upratovanie kostola: utorok, 18 00 hod.:

Mária Gazdová, č.d. 361; Viera Gazdová, č.d. 551; Monika Gazdová, č.d. 423; Viktória Gazdová, č.d. 423; Magdaléna Gerbocová, č.d. 591.

Upratovanie kostola: štvrtok, 18 00 hod.:  Františka Gičová, č.d. 500; Valéria Gnipová, č.d. 492; Valika Gnipová, č.d. 243; Daniela Gnipová, č.d. 71; Henrieta Gnipová, č.d. 588.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.