Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 10. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

10. VI.

TURÍČNY PONDELOK – Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi
Sv. Anna 5.45 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  + Mikuláš Morťanik – 6.výr. 
Farský kostol  17.30 hod  Hodinky k Panne Márii   
  18.00 hod  Sv. omša + Júnová pob. BP Magdalény Gerbocovej – 50.r. 

Utorok

11. VI.

Sv. Barnabáša, apoštola; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Juraja Fencáka – 20.r.

Streda

12. VI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Ferkovej, č.d. 45
  18.00 hod Sv. omša + Júnová pob.  + Pavol Burda – 4.výr. 

Štvrtok

13. VI.

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, NAJVYŠŠIEHO A VEČNÉHO KŇAZA; sviatok
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod  Sv. omša  + rodičia Piškaninovi a Burdovi, č.d. 458 
  14.40 hod  Posvätné čítanie   
  16.45 hod  Vešpery   
  18.00 hod  Sv. omša + Júnová pob.  poď. Heleny Lelkovej – 90.r.

Piatok

14. VI.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Júnová pob. + Michal, Anna, Jolana Repkovi

Sobota

15. VI.

Vigília slávnosti Najsvätejšej Trojice
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + Ján, Mária Skarbovi
    Euch. adorácia   
  19.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

16. VI.

SLÁVNOSŤ  NAJSVÄTEJŠEJ  TROJICE 
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + František Šoltés – 1.výr. 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

 

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 budú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Júnová pobožnosť s eucharistickým požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Str, Štv od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Pondelok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 1. Turíce – Zajtra je druhý deň Turíčnych sviatkov Zoslania Ducha Sv. Je to deň Prebl. Panny Márie – Matky Cirkvi. Zasväťme ho účasťou na adorácii Oltárnej Sviatosti a na sv. omši.
 2. Sviatok Ježiša Krista, najvyššieho kňaza – z rozhodnutia Pp. Benedikta XVI. ho slávime vo štvrtok po Turícach. V tento deň Sv. Otec prosil o intenzívnejšie modlitby za kňazov.
 3. Júnové pobožnosti – Celý mesiac počas litánií odprosujeme Božské Srdce za naše hriechy a prosíme za horlivosť a rozhojnenie lásky k nemu. Je veľa ľahostajných sŕdc. Konajme si túto pobožnosť za obrátenie vlažných duší.
 4. Diakonát – Autobus na diakonskú vysviacku nášho bohoslovca Františka Sokyru odchádza v piatok o 6 30 Nástup je iba pri kostole.
 5. Primície – Dp. Peter Repko, diakon oznamuje, že na základe dohody s Bratislavským arcibiskupom sa kňazská vysviacka a primície v termíne, ktorý bol ohlásený, neuskutočnia. Odporúčame ho naďalej do vašich modlitieb.
 6. Poďakovanie – Mužom a ženám, ktorý venovali svoj čas, financie a námahu pri úprave terénu pri kostole Sv. Anny a Lurdskej jaskyne, vyslovujme Pán Boh zaplať. Aj keď daždivé počasie mnohokrát skúšalo v trpezlivosti, Pán Boh zaplať za vašu ochotu. Zároveň prosíme tých, ktorí by mohli pomáhať starostlivosťou o kvety a záhrady pri našich kostoloch, aby neváhali a pridali sa. Nech vám Pán Boh vašu námahu odplatí požehnaním.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 8., horliteľka p. Marta Burdová.

Sobota, 17 15 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Nedeľa, 15 00 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Piškaninová

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

xxx

Miloslava Hančariková

Eliška Fencáková

Utorok

Marta Burdová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Streda

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Štvrtok

Mária Janušová

Františka Gičová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Erika Gičová

Anna Savková

Piatok

Birmovanci

xxx

xxx

Birmovanci

Sobota

Jana Dzurková

Jozef Polačko

Timotej Gič

Jozef Kováč

Nedeľa

Valéria Čopíková

Mária Chvostaľová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Jozef Polačko

Eva Skarbová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: utorok, 18 00 hod.:

Ľubomíra Dzurková, č.d. 408; Gabriela Dzurková, č.d. 457; Anna Dzurková, č.d. 72; Laura Dzurková, č.d. 156; Sára Dzurková, č.d. 81.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Denisa Dzurková, č.d. 365; Lenka Dzurková, č.d. 408; Zuzana Dzurková, č.d. 408; Anna Džuganová, č.d. 621; Anna Fencáková, č.d. 318.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.