Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Liturgický prehľad na Siedmy veľkonočný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Siedmy veľkonočný týždeň 2019

Pondelok

3. VI.

Sv. Karola Lwangu a spol., mučeníkov; spomienka
Farský kostol 8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  17.00 hod  Sv. spoveď   
  18.00 hod Sv. omša + Novéna + Ján Hančarik – 5.výr. 

Utorok

4. VI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Andrej Šepeľa
Farský kostol  17.00 hod  Sv. spoveď  
  18.00 hod Sv. omša + Novéna  + Michal, Mária Kažimírovi 

Streda

5. VI.

Sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka; spomienka  / Kántry
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + Novéna BP rod. Šimonovej

Štvrtok

6. VI.

Sv. Norberta, biskupa; spomienka  /  Prvý štvrtok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + rod. Solomejovej, č.d. 109
Farský kostol  17.00 hod Sv. spoveď   
  18.00 hod  Sv. omša + Novéna  + Ján Kohút, č.d. 118 
    Euch. adorácia   
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani   

Piatok

7. VI.

Prvý piatok mesiaca  / Kántry
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Čus, č.d. 104
Farský kostol 18.00 hod  Sv. omša + Novéna  BP čl. Bratstva B. Srdca 

Sobota

8. VI.

Kántry  /  Záver Turíčnej novény

TURÍČNA  VIGÍLIA  ZOSLANIA  DUCHA  SV.

Farský kostol 16.45 hod Vešpery  
   18.00 hod Turíčna vigília + Ján, Rozália Holovčákovi 
    Záver Novény   
    Celonočná adorácia   
  20.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

9. VI.

TURÍČNA  SLÁVNOSŤ  ZOSLANIA  DUCHA  SVÄTÉHO 

Záver veľkonočného obdobia

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša  BP Rafaela Piškanina – 20.r. 
  10.00 hod  Farská sv. omša za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 16 15 bude stretnutie Bratstva sv. ruženca na spoločnej modlitbe a o 17 00 hod. začnú vešpery zakončené Júnovou pobožnosťou. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – podľa programu. Začnime nový mesiac v stave milosti posväcujúcej v priblížení sa Ježišovmu Srdcu.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 1. Novéna k Duchu Sv. – Počas celého týždňa prežívame čas očakávania zoslania Tretej božskej osoby. Stretávajme sa na spoločnej modlitbe Novény, ktorá nás spája s Pannou Máriou a apoštolmi. Spolu s nimi vyprosujme svetu pomoc Ducha Sv., aby sme sa upevnili vo viere.
 2. Letné kántrové dni – sú tento týždeň stredu, piatok a sobotu. Ich náplňou je modlitba, obeta a pôst za nové kňazské povolania.
 3. Turíce – slávnosť Zoslania Ducha Sv. je treťou najväčšou slávnosťou sv. Cirkvi. Pamätajme na to a zariaďme si sobotňajšie práce tak, aby sme sa večer mohli zúčastniť na spoločnom slávení modlitbovej vigílie, po ktorej nasleduje celonočná adorácia. Je to priestor spolu s rodinou stráviť čas pri Ježišových nohách. V nedeľu počas slávnosti možno získať úplné odpustky za spev sekvencie „Príď, Duchu Sv., tvorivý“. Podmienkou je účasť na sv. prijímaní. Využime čas k sv. spovedi.
 4. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 5. Matrika našej farnosti – Sviatosť manželstva prijali: Pavol Rošak a Paulína Demská – 27.IV.2019; Miroslav Saluga a Mária Kuncová 4.V.2019. Bože, žehnaj ich manželstvo.
  Do večnosti sme vyprevadili – Margita Burdová – *3.VIII.1942, +4.V.2019. Nech odpočíva v pokoji.
 1. Milodary – Na Lurdskú jaskyňu Bohuznámy 500,-€; na kostol zo svadby Rošák – Demská 50,-€; Saluga – Kuncová 50,- €; z pohrebu Margity Burdovej 50,- €. Pán Boh zaplať.
 2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 7., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 15 hod.: Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič.

Nedeľa, 15 00 hod.: Kristína Piškaninová, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Utorok

Štefan Piškanin

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Františka Gičová

Streda

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Mária Janušová

Štvrtok

Emília Polačková

Jozef Kováč

xxx

xxx

Jozef Polačko

Mária Kohutová

Piatok

Anna Savková

Birmovanci

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Birmovanci

Sobota

Bernard Piškanin

Beáta Kohutová

Jozef Hančarik

Bernardína Piškaninová

Jozef Polačko

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Valéria Čopíková

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Erika Gičová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Marta Burdová

Zuzana Chvostaľová

Patrícia Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Michaela Dvulit, č.d. 175; Mária Dzurková, č.d. 582; Daniela Dzurková, č.d. 414; Darina Dzurková, č.d. 106; Daniela Dzurková, č.d. 442.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:  Jana Dzurková, č.d. 544; Františka Dzurková, č.d. 365; Anna Dzurková, č.d. 81; Monika Dzurková, č.d. 365; Erika Dzurková, č.d. 156.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.