Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Piaty veľkonočný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Piaty veľkonočný týždeň 2019

Pondelok

20. V.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša + Štefan Piškanin – 4.výr.

Utorok

21. V.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša + Mária Cibulová – 1.výr.

Streda

22. V.

Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kohút, č.d. 136

Štvrtok

23. V.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša BP Gabriela Kohúta – 70.r.

Piatok

24. V.

 
Farský kostol 16.30 hod Sv. omša BP manž. Burikových – 25.výr.

Sobota

25. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP rod. Kohutovej, č.d. 619
  18.00 hod  Vešpery + Májová pob.   
    Euch. adorácia   
  19.30 hod Posvätné čítanie   

Nedeľa

26. V.

ŠIESTA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP Ľuboša Petra – 20.r. 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva   

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Májová pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – V tomto týždni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

16.30 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

15.30 hod

15.30 hod

16.30 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

16.30 hod

Farský kostol

 

  1. Novéna + Májové pobožnosti – Novénu k sv. Rite sa modlíme pred sv. omšou a hneď po nej spievame Loretánske litánie. Štvrtok a piatok po 5. tajomstve sv. ruženca pred sv. omšou.
  2. Prvoprijímajúci – Stretnutie rodičov bude dnes po Májovej pobožnosti. Katechéza detí bude v utorok o 15 30 a v sobotu o 9 00 hod.
  3. Ofera – Na budúcu nedeľu je májová zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
  4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: od štvrtku ruža č. 5., horliteľka p. Martina Čovanová.

Nedeľa, 18 00 hod.: Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová.

Nedeľa, 15 00 hod.: Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Utorok

4.roč.

xxx

xxx

3.roč.

Streda

Mária Kohutová

xxx

xxx

Marta Burdová

Štvrtok

Valéria Čopíková

xxx

xxx

Eva Skarbová

Piatok

Birmovanci

xxx

xxx

Birmovanci

Sobota

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Erika Gičová

Nedeľa

Anna Savková

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Jozef Hančarik

Bernard Piškanin

Beáta Kohutová

Michal Chvostaľ

Upratovanie kostola: pondelok, 17 00 hod.:

Magdaléna Čereviková, č.d. 12; Valéria Čopíková, č.d. 276; Martina Čovanová, č.d. 455; Kristína Čovanová, č.d. 455; Marta Čusová, č.d. 481.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Martina Čusová, č.d. 481; Katarína Čusová, č.d. 104; Jana Demčáková, č.d. 611; Margita Demjanová, č.d. 507; Annamária Demjanová, č.d. 507.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.