Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Jasaj Bohu, celá zem."

Ž 66, 1

Liturgický prehľad na Štvrtý veľkonočný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Štvrtý veľkonočný týždeň 2019

Pondelok

13. V.

Výročný deň zjavenia bl. Panny Márie vo Fatime (102.r.)  

Začiatok Novény k sv. Rite

Farský kostol 7.00 hod Ranné chvály  
  17.30 hod  Hodinky o Panne Márii   
  18.00 hod  Sv. omša s vešperami + Jozef Harvan 
    Fatimská procesia  

Utorok

14. V.

Sv. Mateja, apoštola; sviatok
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Máj. pob. BP Laury Dzurkovej – 18.r.

Streda

15. V.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Márie Leňkovej – 88.r.
  18.00 hod Sv. omša + Máj. pob. za novomanž. Rošakových 

Štvrtok

16. V.

Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Zuščák
Farský kostol  18.00 hod  Sv. omša + Máj. pob. + Ján, Marek Ivanovi 
    Euch. adorácia   
  19.30 hod Euch. pob.   

Piatok

17. V.

 
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Máj. pob. BP manž. Polačkových – 50.r. sob.

Sobota

18. V.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Máj. pob. + Michal Kováč – 15.výr.

Nedeľa

19. V.

PIATA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP Jána Polačka – 50.r. 
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY 

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Májová pobožnosť s Eucharistickým požehnaním.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 1. Májové pobožnosti – Mariánsky mesiac prežívajme v duchu oddanosti Panne Márii a vytrvalou účasťou na Litániách.
 2. Deň bl. P. M. Fatimskej – V pondelok je výročie zjavenia Božej Matky vo Fatime. Je stále aktuálne jej posolstvo a výzva k modlitbe a pôstu za obrátenie hriešnikov, za návrat sveta k Pánu Bohu a za pokoj vo svete. Ak vám to povinnosti dovoľujú, spojme sa v tento deň v modlitbe všetkých častí sv. ruženca (7 00 pri vystavení Sviatosti Oltárnej radostný, 14 40 hod. bolestný) a v pôste na tento úmysel Panny Márie. V spoločnej večernej procesii, počas ktorej sa pomodlíme slávnostnú časť ruženca, vyjadrime jednotu so všetkými pútnikmi vo Fatime.
 3. Novéna k sv. Rite – Spolu so spoločenstvom „Modlitby matiek“ od pondelka (17 15) vždy po poslednom tajomstve sv. ruženca pridávame Novénu k sv. Rite. Je patrónkou ťažkých životných situácií. Ak sa k nej chcete v nejakej záležitosti utiekať, vždy po Novéne bude možnosť uctiť si jej relikvie.
 4. Farská púť – Licheń – P. Piotr Lasota, palotín – misionár z Michaloviec organizuje púť do Licheńa od 19.V. – 24.V. Má voľných 10 miest. Cena 130,- €. Autobus pôjde cez našu farnosť. Zapísať sa môžete u nás v sakristii.
  Vysoká nad Uhom – Jednotlivé farnosti navštevujú každú tretiu sobotu v mesiaci Vysokú n/Uhom, aby si uctili relikvie bl. Anky Kolesárovej. Program je rozdelený medzi jednotlivé farnosti. V sobotu 18.V. naša farnosť sa predmodlieva pobožnosť Krížovej cesty za rodiny. Zvlášť pozývame birmovancov a ich príbuzných. Z farnosti organizujeme autobus, prihláste sa v sakristii. Cena 5,- €.
 1. Prvoprijímajúci – Katechéza bude v utorok o 17 00 a v sobotu o 9 00 hod.
 2. Diakonát – Ohlášky pred diakonskou vysviackou: Bohoslovec František Sokyra, patriaci do tejto farnosti, chce byť vysvätený na diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to v priebehu budúceho týždňa zahlási na farskom úrade.
  Pozvanie – S radosťou v srdci a vďačný Bohu vám oznamujem, že z Božej milosti, vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Msgr. Marka Forgáča, pomocného biskupa košického, prijmem so spolubratmi dňa 14. júna 2019 o 10 00 hod. diakonskú vysviacku v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Všetkých vás srdečne pozývam zdieľať túto radosť so mnou. Kto má záujem zúčastniť sa tejto slávnosti, môže sa v sakristii kostola zapísať. Zároveň vás aj naďalej pokorne prosím o vaše modlitby a ubezpečujem vás o svojich modlitbách za vás. Bohoslovec František Sokyra.
 1. Kňazstvo – Okrem radosti z diakonskej vysviacky nášho bohoslovca nám Pán Boh našu radosť zdvojnásobí aj kňazskou vysviackou diakona dp. Petra Repka, ktorý patrí do Bratislavskej arcidiecézy, ale hrdo sa hlási k svojim rodným koreňom u nás v Dlžianskej farnosti. Sviatosť kňazstva prijme 16.VI.2019 o 15 00 v Dóme sv. Martina v Bratislave a primičnú sv. omšu bude sláviť 22.VI.2019 o 10 00 hod. v Kostole sv. Rodiny v Bratislave – Petržalke. Pre nás odslúži ďakovnú sv. omšu 5.VII.2019 o 10 00 hod. v našom farskom kostole. Modlime sa za jeho požehnaný vstup do kňazského stavu.
 2. Letný tábor – Pozývame deti na letný tábor, ktorý sa bude konať v Jasenovciach od 29.VII. – 3.VIII. vrátane soboty. Prihlasovanie a ďalšie informácie u Zuzany Dzurkovej na t.č. 0915 622 835.
 3. Bicykle – Prosíme vás, aby ste bicykle neopierali o múry a stromy, ani ich neukladali na hocijaké priestranstvo. Máme na to stojany. Správajme sa kultúrne aj mimo kostola.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

 

Nedeľa, 15 00 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Karolína Tkáčová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Františka Gičová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

4.roč.

xxx

xxx

3.roč.

Streda

Timotej Gič

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Valéria Čopíková

Štvrtok

Mária Chvostaľová

Jozef Kováč

xxx

xxx

Jozef Polačko

Miloslava Hančariková

Piatok

Birmovanci

xxx

xxx

Birmovanci

Sobota

Emília Polačková

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Erika Gičová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Štefan Piškanin

Mária Janušová

Zuzana Chvostaľová

Františka Gičová

Upratovanie kostola: pondelok, 19 30 hod.:

Mária Buričinová, č.d. 534; Jana Buriková, č.d. 458; Erika Buríková, č.d. 598; Viera Chvostaľová, č.d. 526; Magdaléna Chvostaľová, č.d. 45.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Jana Chvostaľová, č.d. 586; Jana Chvostaľová, č.d. 526; Monika Chvostaľová, č.d. 10; Andrea Cilipová, č.d. 625; Iveta Cipková, č.d. 422.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.