Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na Druhý veľkonočný týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Druhý veľkonočný týždeň 2019

Pondelok

29. IV.

Sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy; sviatok
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša zdr. rod. Treščákovej, č.d. 373

 Utorok

30. IV.

Sv. Pia V., pápeža; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján, Alžbeta Burdovi, č. 383
Farský kostol 18.00 hod  Sv. omša  + Andrej, Mária Šepeľovi

Streda

1. V.

Začiatok Májových pobožností
Farský kostol 7.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + Ján, Jaroslav, č.d. 383

Štvrtok

2. V.

Prvý štvrtok mesiaca
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján, Radoslav Zuščákovi
Farský kostol  18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša  + Mária, Veronika
    Euch. adorácia   
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

3. V.

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov; sviatok  /  Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján, Alžbeta, Michal, č.d. 294
  18.00 hod Máj. pob. + Sv. omša  + čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

4. V.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.00 hod Máj. pob. + Sv. omša + čl. Ružencového Bratstva
  14.00 hod Sobáš   

Nedeľa

5. V.

TRETIA  VEĽKONOČNÁ  NEDEĽA   /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod  Sv. omša  BP Nikoly Gazdovej – 20.r. 
  10.00 hod  Farská sv. omša  za farnosť 
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 40 začnú vešpery a v Hodine Milosrdenstva Euch. požehnanie.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – V letnom období budú adorácie a ranné sv. omše v Kostole sv. Anny, ako máme zvykom: Po, Ut, Štv, Pia od 7 00 do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

17.00 hod

17.00 hod

18.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

18.00 hod

Farský kostol

 

 1. Májové pobožnosti – Pozývame všetkých od stredy na Májové pobožnosti Loretánskych litánií. V tomto mariánskom mesiaci sa zhromažďujme všetci – mladší i starší okolo Panny Márie, ktorá nás čaká s milosťami. Najmä deti a mládež povzbudzujme, aby sa utiekali pod jej ochranu a vyprosili požehnanú budúcnosť.
 2. V tomto týždni – máme Prvý štvrtok mesiaca, do svojich modlitieb a obiet vložme prosby za kňazov a nové duchovné povolania z našej farnosti. Prvý piatok odprosujeme Božské Srdce Ježišovo počas adorácie a sv. prijímania.
 3. Obišovce – Od soboty začínajú Fatimské pobožnosti s o. arcibiskupom v Sanktuáriu v Obišovciach. Každý mesiac ju pripravuje iný dekanát. V Máji sa jej zúčastňuje Sninský dekanát, preto v sobotu bude sv. omša ráno pre tých, čo ostávajú doma a záujemcov prosíme, aby sa do zajtra nahlásili v sakristii.
 4. Farská púť – arcibiskup pozýva všetkých žiakov ZŠ, zvlášť prvoprijímajúcich spolu s rodičmi a známymi na spoločnú púť detí do Obišoviec v sobotu 11.V.2019. Prosíme rodičov, aby v sakristii nahlásili počet záujemcov z rodiny.
 5. Stretnutie rodičov 4. roč. – bude v pondelok po sv. omši.
 6. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Miroslav Saluga, rím. kat., syn rodičov Miroslava a Márie rod. Ducaničovej, nar. v Krompachoch a bývajúci v Snine a Mária Kuncová, rím. kat., dcéra rodičov + Štefana a Anny rod. Kováčovej, nar. v Humennom a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: Farský kostol, 4.V.2019 o 14 00 

  Jozef Staško, rím. kat., syn rodičov Jozefa a Marty rod. Lelkovej, nar. v Snine a býv. v Prešove a Petra Jurčišinová, rím. kat., dcéra rodičov Petra a Dáše rod. Lipákovej, nar. v Bardejove a bývajúca v Prešove. Sobáš: Zborov, 11.V.2019.

  Juraj Kuchtanin, gr. kat., syn rodičov Juraja a Jany rod. Bubancovej, býv. v Brestove a Slavomíra Lelková, rím. kat., dcéra rodičov Stanislava a Anny rod. Jurovej, býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: Humenné – gr. kat., 11.V.2019.

  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Nedeľa, 15 00 hod.: Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Erika Gičová

4.roč.

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

3.roč.

Streda

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Štvrtok

Marta Burdová

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Timotej Gič

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Anna Savková

Birmovanci

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Birmovanci

Sobota

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Valéria Čopiková

Mária Kohutová

Júlia Krivjanská

Patrícia Piškaninová

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Mária Chvostaľová

Beáta Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Helena Božidarová, č.d. 513; Katarína Božidarová, č.d. 613; Renáta Božidarová, č.d. 579; Martina Božidarová, č.d. 579; Anna Brudňaková, č.d. 207.

Upratovanie kostola: sobota, 6 30 hod.:

Ladislav Brudňaková, č.d. 207; Františka Bruteničová, č.d. 145; Marta Burdová, č.d. 498; Marta Burdová, č.d. 285; Mária Burdová, č.d. 549.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.