Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Rozpis ulíc – Adorácia 27.4. – 28.4.2019

20,00

21,00

Zátoky,   Družstevná, Pri cintoríne

21,00

22,00

Hlavná č. 254-364,  Pri Hlavnej

22,00

23,00

Mackova Rieň,   Na Majeri

23,00

24,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom, Dlhá

0,00

1,00

Školská, Kvetná

1,00

2,00

Sadová, Tristová, Pod Stráňou, Cirošská

2,00

3,00

Hôrka, Pod Hôrkou

3,00

4,00

Študentská,  Jarková, Krátka

4,00

5,00

Železničná, Potočná

5,00

6,00

Hlavná č. 122-223