Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Rozpis ulíc – Adorácia 27.4. – 28.4.2019

20,00

21,00

Zátoky,   Družstevná, Pri cintoríne

21,00

22,00

Hlavná č. 254-364,  Pri Hlavnej

22,00

23,00

Mackova Rieň,   Na Majeri

23,00

24,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom, Dlhá

0,00

1,00

Školská, Kvetná

1,00

2,00

Sadová, Tristová, Pod Stráňou, Cirošská

2,00

3,00

Hôrka, Pod Hôrkou

3,00

4,00

Študentská,  Jarková, Krátka

4,00

5,00

Železničná, Potočná

5,00

6,00

Hlavná č. 122-223