Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pán je môj pastier, nič mi nechýba."

Ž 23, 1

ADORÁCIA NA VEĽKÝ PIATOK A BIELU SOBOTU – Rozpis ulíc

17,00

18,00

Zátoky

18,00

19,00

Cirošská, Za Motorestom, Pod Stráňou

19,00

20,00

Hlavná č. 337-357

20,00

21,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka

21,00

22,00

Školská 598, Kvetná č. 471-244

22,00

23,00

Hlavná č. 122-138

23,00

24,00

Mackova Rieň č. 381-397

0,00

1,00

Železničná

1,00

2,00

Hlavná č. 270-336

2,00

3,00

Sadová

3,00

4,00

Macková Rieň č. 365-483

4,00

5,00

Hlavná č. 216-269

5,00

6,00

Kvetná č. 251-304

6,00

7,00

Hôrka, Pod Hôrkou

7,00

8,00

Družstevná, Pri cintoríne, Potočná

8,00

9,00

Hlavná č. 175-214

9,00

10,00

Na Majeri

10,00

11,00

Študentská,  Jarková, Krátka

11,00

12,00

Hlavná č. 139-174

12,00

13,00

Pri Hlavnej,  Dlhá

13,00

14,00

Tristová

14,00

15,00

Hlavná č. 358-367