Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na Piaty pôstny týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Piaty pôstny týždeň 2019

Pondelok

8. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP rod. Burdovej, č.d. 242

 Utorok

9. IV.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša  + rod. Šoltésovej, č.d. 26
  17.00 hod Sv. omša  BP Damiána a Bryana Janovčíkových

Streda

10. IV.

 
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša  BP Mareka Janovčíka – 18.r.

 Štvrtok

11. IV.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Burdovej, č.d. 383
  17.00 hod Sv. omša BP Martina Makovca – 40.r.

Piatok

12. IV.

 
Farský kostol 15.00 hod Veľkonočná sv. spoveď  
  17.00 hod Krížová cesta + Sv. omša BP Markusa Janovčíka

Sobota

13. IV.

Vigília Kvetnej nedele  /  Začiatok  Svätého  týždňa
Farský kostol 18.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + kňaz Ján Tomko
    Euch. adorácia  
  19.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

14. IV.

NEDEĽA  UTRPENIA  PÁNA  –  Kvetná nedeľa
Farský kostol 8.15 hod Ranné chvály  
  9.30 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Krížová cesta  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť– Dnes o 14 40 budú vešpery a v Hodine milosrdenstva pobožnosť Krížovej cesty. V závere výmena ružencových tajomstiev a stretnutie ružencových horliteľov.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia– Spovedanie chorých bude zajtra od 8 00 Rozpis veľkonočného spovedania je na farskej nástenke.
 4. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Veľkonočná sv. spoveď– V piatok prídu do našej farnosti spovedať viacerí kňazi. Venujme dostatok času na dobrú prípravu k sviatosti pokánia. Používajme spovedné zrkadlo z JKS a doporučujeme napísať si hriechy. Nezabúdajme na úprimnosť pri vyznaní hriechov, aby sme mali osoh zo sv. spovede, lebo Pána Boha nemožno oklamať. Sv. spoveď začíname: Kedy bola posledná sv. spoveď, či bola platná (nič som niečo nezatajil, nezabudol), vykonal som uložené pokánie? Po vyznaní hriechov stanovme si úprimné predsavzatie a poraďme sa so spovedníkom, ako postupovať v duchovnom napredovaní. Každý deň sa modlime a niečo aj obetujme za spovedníka i za všetkých kňazov, ktorí nám sprostredkujú Božie milosrdenstvo. Modlime sa aj za tých, čo nezodpovedne pristupujú k sv. spovedi i za obrátenie tých, čo ju odmietajú, aby pochopili jej duchovný význam. K veľkonočnej sv. spovedi nás zaväzuje 3. cirkevné prikázanie: Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo veľkonočnom období prijať Sviatosť Oltárnu.
 1. Svätý týždeň– začíname v sobotu večer vigíliou Kvetnej nedele. V tom týždni slávime najväčšie sviatky cirkevného roka. Na budúcu nedeľu zaobstarajme pre členov rodiny bahniatka (ozdobené palmami, stuhami), ktoré ponesieme v procesii, čím si pripomenieme Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalema. Začíname na nádvorí kostola (ten je pred sv. omšou úplne prázdny) a odtiaľ potom vstúpime do kostola, kde pokračuje sv. omša. Staré a zničené bahniatka treba spáliť, nové – posvätené ostávajú v našich domovoch ako svätenina do nasledujúceho roka.
 2. Farský zbor – stretnutie a nácvik na Veľkú noc bude v stredu po sv. omši.
 3. Ofera – na veľkonočnú výzdobu kostola bude vzadu za lavicami, kde môžete prispieť na výzdobu Božieho hrobu a kostola počas sviatkov. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
 4. Matrika našej farnosti

Do sv. Cirkvi sme krstom prijali:Matej Mesaroš, *7.III.2019, krst31.III.2019. Nech jeho život je Bohu na slávu a jemu na spásu.

Do večnosti sme vyprevadili:Peter Bednár, *10.VII,1987, +16.III.2019; kňaz Ján Gnip, *29.X.1959, +28.III.2019. Nech odpočívajú v pokoji.

 1. Milodary – Na kostol obetovali: z krstu Mateja Mesaroša 50,- €; z pohrebu Petra Bednára 50,- € a z pohrebu kňaza Jána Gnipa 100,- €. Pán Boh zaplať.
 2. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať:
  Tomáš Rajňak, rím. kat., syn rodičov Cyrila a Kataríny rod. Gavurovej, býv. v Dlhom n/Cir. a Anna Harmaňošová, rím. kat., dcéra rodičov Štefana a Magdalény rod. Karľovej, býv. v Snine. Sobáš:Snina Sv. Kríža, 27.IV.2019. Ohlasujú sa I. krát.
  Pavol Rošak, rím. kat., syn rodičov Mariána a Heleny rod. Zuščákovej, nar. v Humennom a bývajúci v Kamenici n/Cir. a Paulína Demská, rím. kat., dcéra rodičov Ondreja a Adely rod. Chvostaľovej, nar. v Humennom a býv. v Modrej n/Cir. Sobáš: Farský kostol, 27.IV.2019 o 15 30hod. Ohlasujú sa I. krát.
  Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by menovaní nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich vo svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 8, horliteľka p. Marta Burdová.

Sobota, 17 15 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč.

Nedeľa, po Krížovej ceste: Júlia Krivjanská, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Utorok

Anna Piškaninová

4.roč.

xxx

xxx

Michal Kohut

3.roč.

Streda

Marta Burdová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Anna Savková

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Erika Gičová

Piatok

Birmovanci

Patrícia Piškaninová

xxx

Birmovanci

Sobota

Eva Skarbová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Timotej Gič

Nedeľa

Emília Polačková

zbor

Jozef Hančarik

Jana Dzurková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Anna Tomčičová, č.d. 515, Jana Treščáková, č.d. 114, Janette Treščáková, č.d. 577, Mária Treščáková, č.d. 373, Anna Tulenková, č.d. 192.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Emma Tulenková, č.d. 192, Jana Tutková, č.d. 538, Miroslava Vitkovičová, č.d. 492, Miriam Vitkovičová, č.d. 492, Mária Vološinová, č.d. 173.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.