Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad na Štvrtý pôstny týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Štvrtý pôstny týždeň 2019

Pondelok

1. IV.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Poľačkovej a Harvilikovej
  11.00 hod Pohrebná sv. omša + kňaz Ján Gnip

Utorok

2. IV.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Timoteja Piškanina – 20.r.

Streda

3. IV.

 
Farský kostol  6.00 hod Sv. omša  + rodičia Sninčákovi a st. rodičia
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša + Michal, Helena Kohutovi, č.d. 367

Štvrtok

4. IV.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František, Michal, Anna, 242
  17.00 hod Sv. omša BP Jakuba Mišenka – 20.r.
    Pob. za kňazov  
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

5. IV.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta + sv. omša BP čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

6. IV.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.00 hod Fatima BP čl. Bratstva sv. ruženca
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

7. IV.

PIATA  PÔSTNA  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Juliany Petrovej – 18.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.40 hod Vešpery  
    Krížová cesta  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Dnes o 14 40 budú vešpery a v Hodine milosrdenstva pobožnosť Krížovej cesty.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Str, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza:

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Pohreb – Pohrebné obrady + kňaza Jána Gnipa budú v pondelok o 11 00 vo farskom kostole. Rakva bude vystavená od 9 00hod. k modlitbe a rozlúčke príbuzných a veriacich.
  2. V tomto týždni – na Prvý štvrtok si v modlitbách spomeňme na bohoslovcov a kňazov a vyprosujme im Božie požehnanie. Modlime sa za nové kňazské povolania. Prvý piatok obetujme odproseniam za naše hriechy a vynáhradu B. Srdcu Ježišovmu. Fatimská sobota nás pozýva na vyprosovanie obráteniu hriešnikov a za pokoj vo svete. V nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
  3. Chorí –Tých, čo majú záujem o veľkonočnú sv. spoveď (aj prvopiatkoví), nahláste do konca týždňa v sakristii.
  4. Ofera –na budúcu nedeľu je zbierka na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
  5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 7, horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 15 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Nedeľa, po Krížovej ceste: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Timotej Gič

Utorok

4.roč.

xxx

xxx

3.roč.

Streda

Erika Gičová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Emília Polačková

Anna Savková

Štvrtok

Miloslava Hančariková

Jozef Kováč

xxx

xxx

Eva Skarbová

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Birmovanci

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Birmovanci

Sobota

Mária Kohutová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Mária Janušová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Jozef Polačko

Marta Burdová

Františka Gičová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Katarína Škutková, č.d. 497, Alžbeta Škutková, č.d. 497, Magdaléna Štofiková, č.d. 196, Jana Šuchtová, č.d. 306, Timea Šuchtová, č.d. 306.

Upratovanie kostola: sobota, 8 00 hod.:

Valéria Tkáčová, č.d. 247, Adriana Tkáčová, č.d. 475, Helena Tomášová, č.d. 299, Jana Tomášová, č.d. 615, Jana Tomášová, č.d. 299.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.