Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na Tretí pôstny týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Tretí pôstny týždeň 2019

Pondelok

25. III.

Slávnosť  ZVESTOVANIA  PÁNA
Farský kostol 5.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  6.00 hod Sv. omša + Ján Juro – 30. deň pohrebu
  14.40 hod Posvätné čítanie  
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša + František Hančarik – 20.výr.

Utorok

26. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Štefan Kunc
  17.00 hod Sv. omša + Alojz Hoľko – 1.výr.

Streda

27. III.

 
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša  BP Márie Kohútovej – 65.r.

Štvrtok

28. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Alžbeta Sninčáková
  17.00 hod Sv. omša + František Hrin
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

29. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta + sv. omša + Jozefína Burdová, č.d. 455

Sobota

30. III.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kohut, č.d. 136
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

31. III.

ŠTVRTÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Jozefa Havrilčáka – 30.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.40 hod Vešpery  
    Krížová cesta  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť– Dnes o 14 40 budú vešpery a v Hodine milosrdenstva pobožnosť Krížovej cesty.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia– môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Slávnosť Zvestovania Pána– deň modlitieb za život, za úctu k životu a za matky v požehnanom stave. Odprosujeme nebeského Otca za hriechy, ktorými ľudia ničia ľudský život.
  2. Zmena času – Zo soboty na nedeľu sa mení čas zo zimného na letný, t.z. o 1 hod. dopredu.
  3. Strieborné jubileum – Manželia, ktorí v tomto roku slávia 25.r. sobáša a chcú sa zúčastniť sv. omše s o. arcibiskupom a prijať požehnanie, nech sa do štvrtku prihlásia v sakristii.
  4. Farská púť –Na Druhú veľkonočnú nedeľu 28.IV.2019 organizujeme púť do Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakowe. Je to presne deň odpustu spojený s milosťami, ktoré Pán Ježiš sľúbil sv. Faustíne a my ho chceme osláviť priamo na mieste zjavenia. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii a vyplatia cestovné 16 ,- €.
  5. Pôstne obdobie –nezabúdajme na intenzívny duchovný život, aby sme nepremeškali tento posvätný čas. Zvlášť využívajme možnosť každý deň získavať odpustky za Korunku Božieho milosrdenstva v kostole, aj keď nie je vystavená Oltárna Sviatosť.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 6, horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 17 15 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Nedeľa, po Krížovej ceste: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eva Skarbová

Marta Burdová

Patrícia Piškaninová

Júlia Krivjanská

Jana Dzurková

Michal Chvostaľ

Miloslava Hančariková

Bernard Piškanin

Utorok

Jozef Polačko

4.roč.

xxx

xxx

Anna Piškaninová

3.roč.

Streda

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Erika Gičová

Štvrtok

Mária Janušová

Emília Polačková

xxx

xxx

Timotej Gič

Bernardína Piškaninová

Piatok

Birmovanci

Jozef Polačko

xxx

Birmovanci

Sobota

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Anna Savková

Valéria Čopiková

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Piškanin

Jozef Kováč

Mária Kohutová

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: utorok, 17 30 hod.:

Lenka Skvašiková, č.d. 476, Magdaléna Sninčáková, č.d. 235, Eva Sokyrová, č.d. 52, Valéria Stašková, č.d. 297, Jana Stašková, č.d. 138.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Aurélia Stašková, č.d. 297, Daniela Šimonová, č.d. 521, Jana Šepeľová, č.d. 228, Daniela Šajnovská, č.d. 164, Lýdia Škutková, č.d. 497.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.