Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Rozpis ulíc ADORÁCIA 16.3. – 17.3.2019

21,00

22,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom

22,00

23,00

Sadová, Tristová, Pod Stráňou, Cirošská

23,00

24,00

Mackova Rieň,  Dlhá, Krátka

0,00

1,00

Školská, Kvetná, Študentská

1,00

2,00

Hlavná č. 254-364

2,00

3,00

Hlavná č. 122-223

3,00

4,00

Družstevná,  Hôrka, Pod Hôrkou,  Jarková

4,00

5,00

Železničná, Potočná,  Pri Hlavnej

5,00

6,00

Zátoky, Pri cintoríne, Na Majeri