Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na Druhý pôstny týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Druhý pôstny týždeň 2019

Pondelok

18. III.

Vigília slávnosti sv. Jozefa
Farský kostol 17.00 hod Novéna + Vigília + František Kohut – 1.výr.
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Utorok

19. III.

SLÁVNOSŤ  SV.  JOZEFA, ženícha bl. Panny Márie
Farský kostol 5.30 hod Ranné chvály  
  6.00 hod Sv. omša + Ján Petro – 1.výr.
  15.45 hod Vešpery  
  17.00 hod Sv. omša BP Jozefíny Tomášovej – 75.r.

Streda

20. III.

 
Sv. Anna 18.00 hod Sv. omša  BP Jakuba Treščáka – 10.r.

Štvrtok

21. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal Mesaroš – 20.výr.
  17.00 hod  Sv. omša  BP Márie Treščákovej – 40.r.
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

22. III.

 
Farský kostol 17.00 hod Krížová cesta + sv. omša BP Kamily Rajňákovej – 60.r.

Sobota

23. III.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Piškanin – 30. deň pohrebu
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

24. III.

TRETIA  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Branislava Repka – 20.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  14.40 hod Vešpery  
    Krížová cesta  

 FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť– Dnes o 14 30 bude Novéna k sv. Jozefovi s vešperami a v Hodine milosrdenstva pobožnosť Krížovej cesty. V závere nám páter udelí misijné požehnanie s úplnými odpustkami.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia– môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Slávnosť sv. Jozefa– Začína v pondelok večer vigíliou. V utorok – deň slávnosti obetujme za otcov a manželov, aby pod ochranou sv. Jozefa boli starostlivými ochrancami svojich rodín a príkladnými vychovávateľmi svojich detí.
  2. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 5, horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 17 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Nedeľa, po Krížovej ceste: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eliška Fencáková

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Piškanin

Valéria Čopiková

Utorok

Mária Janušová

Mária Kohutová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Erika Gičová

Jozef Kováč

Emília Polačková

Jozef Hančarik

Streda

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Eva Skarbová

Štvrtok

Jana Dzurková

Anna Savková

xxx

xxx

Marta Burdová

Jozef Polačko

Piatok

Birmovanci

Patrícia Piškaninová

xxx

Birmovanci

Sobota

Timotej Gič

xxx

xxx

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Františka Gičová

Bernardína Piškaninová

Michal Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Henrieta Gnipová

Bernard Piškanin

Beáta Kohutová

Štefan Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 18 45 hod.:

Iveta Sabová, č.d. 201, Jana Salvová, č.d. 356, Helena Sivčová, č.d. 115, Eva Skarbová, č.d. 3, Erika Sklenčárová, č.d. 308.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Sklenčárová, č.d. 308, Marta Skvašiková, č.d. 552, Jana Skvašiková, č.d. 198, Frederika Skvašiková, č.d. 215, Jozefína Skvašíková, č.d. 476.

 

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.