Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na Prvý pôstny týždeň 2019

Liturgický prehľad

na Prvý pôstny týždeň 2019

Pondelok

11. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Štefan Poľačko, č.d. 245
  17.00 hod Novéna + Sv. omša + Mária Mesarošová – 1.výr.

Utorok

12. III.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Hrehovej
  17.00 hod Novéna + Sv. omša + Jozef, Anna Lelkovi

Streda

13. III.

Kántry
Sv. Anna 18.00 hod Novéna + Sv. omša  BP Diany Krivjančinovej – 1.r.

Štvrtok

14. III.

Začiatok farských veľkopôstnych rekolekcií
Farský kostol   podľa programu

+ rod. Holpovej, č.d. 129

+ Ján, Mária Burdovi, č.d. 196

Piatok

15. III.

Kántry
Farský kostol   podľa programu

poď. a BP Márie Piškaninovej – 75.r.

+Štefan, Anna, Štefan Zarembovi

Sobota

16. III.

Kántry
Farský kostol   podľa programu

BP rod. Pavlovčinovej, č.d. 388

+ Mikuláš Hajdu

Nedeľa

17. III.

DRUHÁ  PÔSTNA  NEDEĽA
Farský kostol   podľa programu

BP Anny Kuncovej – 60.r.+

kňazi Ján Tomko a Michal Mikula

za farnosť

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť– Dnes o 14 30 budú vešpery a po nich pobožnosť Krížovej cesty. Krížovú cestu sa podľa priania Pána Ježiša sv. Faustíne modlíme v Hodine Božieho milosrdenstva. Pozývame všetky rodiny, aby v rámci slávenia sviatočného dňa sa schádzali na pôstnych pobožnostiach.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia– môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Relikvie Troch sv. košických mučeníkov – budú v našej farnosti do zajtra.V pondelok večer ich preberá farnosť Belá n/Cir.
  2. Novéna k sv. Jozefovi– Začína dnes popoludní. Spoločenstvo „Modlitby otcov“ sa bude počas týždňa predmodlievať sv. ruženec. V tomto deviatniku sa modlíme za našich mužov, manželov, otcov. Pozývame ich k spoločnej modlitbe.
  3. Jarné kántrové dni – sú v tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu. Ich obsahom je naša modlitba a pôst za vyprosenie obrátenia.
  4. Veľkopôstne rekolekcie farnosti – začínajú vo štvrtok a potrvajú do nedele. Je to milostivý čas, keď sa k nám skrze kňaza – misionára bude prihovárať sám Boh. Upravme si podľa možnosti svoj program, aby sme sa na nich mohli zúčastňovať. Modlime sa za ich požehnaný priebeh, za obrátenie farnosti a na tento úmysel obetujme aj sv. prijímanie a piatkový pôst (kto môže o chlebe a vode). Zo soboty na nedeľu je možnosť celonočnej adorácie.
  5. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: Ruža č. 4, horliteľka p. Jozefína Burdová, pred večernými sv. omšami spoločenstvo „Modlitby otcov“.

Sobota, 16 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Nedeľa, po Krížovej ceste: Šimon Tkáč, Tomáš Tkáč, Júlia Krivjanská, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Eva Skarbová

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Henrieta Gnipová

Utorok

Anna Piškaninová

4. roč.

xxx

xxx

Anna Savková

3. roč.

Streda

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Františka Gičová

Piatok

Birmovanci

Michal Kováč

xxx

Birmovanci

Sobota

Erika Gičová

xxx

Jozef Piškanin

Mária Janušová

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Emília Polačková

Patrícia Piškaninová

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Jozef Polačko

Jana Dzurková

Jozef Hančarik

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Zuzana Poľačková, č.d. 630, Mária Psárová, č.d. 375, Slavomíra Radová, č.d. 155, Kamila Rajňaková, č.d. 355, Eva Rajňaková, č.d. 193.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Eva Rebičová, č.d. 253, Eva Repková, č.d. 471, Miroslava Rybárová, č.d. 369, Marta Ryľaková, č.d. 562, Ladislava Ryľaková, č.d. 300.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.