Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

3. Veľkopôstne rekolekcie farnosti (2019)

3. Veľkopôstne rekolekcie farnosti