Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

3. Veľkopôstne rekolekcie farnosti (2019)

3. Veľkopôstne rekolekcie farnosti