Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

3. Veľkopôstne rekolekcie farnosti (2019)

3. Veľkopôstne rekolekcie farnosti