Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad na 7. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 7. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

25. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jaroslav Rajňak – 25.výr.

Utorok

26. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Jozef Harvan

Streda

27. II.

 
Farský kostol 14.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša zdr. Mariána Polačka – 55.r.

Štvrtok

28. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Piškaninovej a Burdovej, č.d. 469
  8.00 – 9.00 Sv. spoveď  
  14.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Alžbeta Treščákovi, č.d. 83
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

1. III.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján Furster – 4.výr.
  17.00 hod Sv. omša + čl. Bratstva B. Srdca
    Pob. na I. piatok  

Sobota

2. III.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 14.00 hod Sobáš  
  17.00 hod Fatima + čl. Ružencového bratstva

Nedeľa

3. III.

ÔSMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Prvá nedeľa mesiaca

Fašiangová nedeľa – i. deň zmiernej fašiangovej poklony

Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Daniely Gerbocovej – 70.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    40. hodinová fašiangová adorácia  
  17.00 hod Fašiangová pobožnosť s euch. požehnaním  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť –VHodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – Využime prvopiatkový týždeň k sv. spovedi pred vstupom do Pôstneho obdobia.
 4. Farská katechéza –

Utorok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. V tomto týždni – v noci pred Prvým piatkom si konáme Sv. hodinu milosrdenstva. Kto sa jej nemôže zúčastniť, môže si ju vykonať doma sám akoukoľvek modlitbou na uctenie Ježišových bolestí, napr. bolestný ruženec, Krížová cesta a pod. Na Prvý piatok pristúpme k sv. prijímaniu s úmyslom odprosenia Božského Srdca za naše hriechy. Po večernej sv. omši je ofera Bratstva B. Srdca. Fatimská sobota je deň, v ktorom nás Matka Božia pozýva k spoločnej fatimskej pobožnosti za záchranu sveta.
 2. Prípravný rok Troch sv. košických mučeníkov – v našej Košickej arcidiecéze putujú ich relikvie po jednotlivých farnostiach. V našej farnosti budú 9. – 11.III. Na ich prijatie sa pripravujeme Novénou od štvrtka pred sv. omšou. Texty sú pri vchode do kostola.
 3. Fašiangy –Od fašiangovej nedele začíname 40 hodinovú fašiangovú zmiernu poklonu Oltárnej Sviatosti.
 4. Schola cantorum Cassoviensis – je názov speváckeho zboru bohoslovcov Kňazského seminára v Košiciach.V sobotu večer a v nedeľu počas farskej sv. omše bude zbor spievať v našej farnosti.
 5. Ofera – Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
 6. Strieborné jubileum – Manželov, ktorí v tomto roku slávia svoje strieborné jubileum sobáša, pozýva o. arcibiskup na spoločné poďakovanie spojené s osobitným požehnaním do ďalších rokov manželstva dňa 26.V.2019 do Košickej katedrály. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii do konca marca.
 7. Ohlášky –Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej Holota, rím. kat., syn rodičov Štefana a Emílie rod. Galandovej, nar. v Snine a bývajúci v Zempl. Hámroch a Petra Rajňaková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Evy rod. Didirkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 2.III.2019 o 14 00 vo farskom kostole. Ohlasujú sa po III. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 2., horliteľka p. Eva Skarbová.

Nedeľa, 16 15 hod.: Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Polačko

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

4. roč.

xxx

xxx

3. roč.

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Štvrtok

Anna Savková

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Marta Burdová

Piatok

Emília Polačková

Birmovanci

xxx

xxx

Františka Gičová

Birmovanci

Sobota

Ruža č.4

xxx

Ruža č.4

Ruža č.4

Nedeľa

Mária Kohutová

Eva Skarbová

Magdaléna Chvostaľová

xxx

Jozef Kováč

Jozef Hančarik

Valéria Čopiková

Mária Janušová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Jana Piškaninová, č.d. 206; Patrícia Piškaninová, č.d. 254; Renáta Piškaninová, č.d. 254; Jana Piškaninová, č.d. 206; Andrea Piškaninová, č.d. 503.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Piškaninová, č.d. 330; Mária Piškaninová, č.d. 488; Eva Piškaninová, č.d. 618; Andrea Piškaninová, č.d. 85; Lucia Piškaninová, č.d. 29.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.