Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 6. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

18. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + kňaz Andrej Piškanin

Utorok

19. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + rod. Holpovej a Šoltésovej

Streda

20. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Július Telvak

Štvrtok

21. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša Poďak. Jána Hančarika 96 r.

Piatok

22. II.

Katedra sv. Petra, apoštola; sviatok
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Andrej a Zuzana Hoľkovi, č.d. 248

Sobota

23. II.

Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kohut, č.d. 136
Farský kostol 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

24. II.

SIEDMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“  
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Margita Savkaničová – 30. deň pohrebu
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť –Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15
  2. Na budúcu nedeľu našu farnosť navštívi vdp.Pavol Hudák, správca pútnického miesta bl. Anny Kolesárovej vo Vysokej n/Uhom, aby nám priblížil toto miesto. Zakúpením materiálov, ktoré nám ponúkne môžeme podporiť jeho činnosť.
  3. Zbierka –Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostolné potreby. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  4. Ohlášky –Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej Holota, rím. kat., syn rodičov Štefana a Emílie rod. Galandovej, nar. v Snine a bývajúci v Zempl. Hámroch a Petra Rajňaková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Evy rod. Didirkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 2.III.2019 o 14 00 vo farskom kostole. Ohlasujú sa po II. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
  1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Utorok

Marta Burdová

xxx

xxx

Anna Savková

Streda

Františka Gičová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Mária Kohutová

Piatok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Sobota

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Beáta Kohutová

Bernardína Piškaninová

Júlia Krivjanská

Zuzana Hrehová

Michal Chvostaľ

Bernard Piškanin

Emília Polačková

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Anna Petríková, č.d. 559, Andrea Petríková, č.d. 75, Lucia Petríková, č.d. 621, Anna Petrová, č.d. 277, Lýdia Petrová, č.d. 165

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Petrová, č.d. 505, Erika Petrová, č.d. 604, Andrea Petrová, č.d. 616, Eva Petrová, č.d. 420, Juliána Petrová č.d. 604

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.