Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Zmena v programe sv. omší v nedeľu 17. 2

V nedeľu 17. 2. bude len jedna svätá omša, o 9:00 hod.

V prípade potreby kňaza je potrebné obrátiť sa na farský úrad v Snine.