Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Zmena v programe sv. omší v nedeľu 17. 2

V nedeľu 17. 2. bude len jedna svätá omša, o 9:00 hod.

V prípade potreby kňaza je potrebné obrátiť sa na farský úrad v Snine.