Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad na 5. týždeň Období „cez rok“ 2019

V nedeľu 17. 2. bude len jedna svätá omša, o 9:00 hod.

V prípade potreby kňaza je potrebné obrátiť sa na farský úrad v Snine.

Liturgický prehľad

na 5. týždeň Období „cez rok“ 2019

Pondelok

11. II.

Výročie zjavenia Bl. Panny Márie v Lurdoch – Svetový deň chorých
Farský kostol 7.00 hod Ranné chvály  
  16.15 hod Vešpery  
    Hodinky k Panne Márii  
  17.00 hod Sv. omša s pomazaním chorých + Vavrinec Ivan – 1.výr.
    Sv. ruženec za chorých s euch. požehnaním  

Utorok

12. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján Klič – 15.výr.

Streda

13. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Ján a čl. rod., č.d. 403
  17.00 hod Sv. omša BP Vladislava Kováča – 40.r.

Štvrtok

14. II.

Sv. Cyrila, mnícha a Metoda, biskupa; patrónov Európy; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Timey Šuchtovej – 18.r.
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

15. II.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Gazdovej, č.d. 248
  17.00 hod Sv. omša + Anton Furster, č.d. 357

Sobota

16. II.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rod. Fursterovej, č.d. 357
Sv. Anna 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

17. II.

ŠIESTA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“   
Farský kostol 9.00 hod Sv. omša BP Margity Piškaninovej– 80.r.
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť –Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15 a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Prvoprijímajúci –Prosíme rodičov, aby dohliadli na opakovanie učiva aj z predošlých katechéz a na nosenie katechizmu na hodiny náboženstva. Slávnosť Prvého sv. prijímania v našej farnosti bude 2. VI. 2019.
  2. Ohlášky –Sviatosť manželstva chcú prijať: Ondrej Holota, rím. kat., syn rodičov Štefana a Emílie rod. Galandovej, nar. v Snine a bývajúci v Zempl. Hámroch a Petra Rajňaková, rím. kat., dcéra rodičov Jozefa a Evy rod. Didirkovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. Sobáš: 2.III.2019 o 14 00 vo farskom kostole. Ohlasujú sa po I. krát. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
  1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 9., horliteľka p. Jana Piškaninová.

Sobota, 17 00 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák, Filip Kohut, Peter Kohut.

Nedeľa, 14 15 hod.: Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

Patrícia Piškaninová

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Utorok

4. roč.

xxx

xxx

3. roč.

Streda

Miloslava Hančariková

Eliška Fencáková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Štvrtok

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Eva Skarbová

Piatok

Emília Polačková

Birmovanci

xxx

xxx

Marta Burdová

Birmovanci

Sobota

Maria Janušová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Anna Savková

Erika Gičová

Jozef Polačko

Júlia Krivjanská

Jozef Piškanin

Jozef Hančarik

Henrieta Gnipová

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Anna Miškaninová, č.d. 236; Lucia Morťaniková, č.d. 480; Katarína Morťaniková, č.d. 56; Jarmila Nemčíková, č.d. 557; Zuzana Nemčíková, č.d. 557.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Eva Ondiková, č.d. 100; Agáta Otavková, č.d. 271; Jarmila Pastýrová, č.d. 580; Mária Pavlovčinová, č.d. 388; Mária Petríková, č.d. 479.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.