Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 4. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

4. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Márie Burdovej – 50.r.

 Utorok

5. II.

Sv. Agáty, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Martina, Petra a Natálie
  17.00 hod Sv. omša + Anna Kováčová – 5.výr.

Streda

6. II.

Sv. Pavla Mikiho a spol., mučeníkov; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján Piškanin – 1.výr.

Štvrtok

7. II.

Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Mária Mesarošová, č.d. 472
  17.00 hod Sv. omša BP Ondreja, Jozefa, Paulíny a Štefánie, č.d. 366
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

8. II.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Jozef, Helena, Ján, č.d. 366

Sobota

9. II.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Anny, č.d. 458
Sv. Anna 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

10. II.

PIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“   
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP manž. Chlebákových – 50.r. sob.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť –Dnes je Prvá nedeľa mesiaca. Po farskej sv. omši je možnosť zúčastniť sa adorácie Oltárnej Sviatosti. O 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie. V závere výmena ružencových tajomstiev.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Prvý štvrtok mesiaca– Pripojme sa k sv. Cirkvi a modlime za kňazov, ich posvätenie a horlivosť v kňazskej službe. Zároveň nech Pán vzbudí nové kňazské povolania aj z našej farnosti, ak je to jeho vôľa.
  2. Spoločné modlitby – Stáva sa, že sa niekedy v kostole nevieme zosúladiť pri spoločnom recitovaní modlitieb. Buďme ohľaduplnejší a snažme sa vytvoriť rovnaké tempo s tými, čo sa modlia okolo, aby sme boli spoločenstvom, ktoré sa modlí jednohlasne. Zmyslom spoločnej modlitby nie je mať to čím skôr za sebou, ale zjednotiť sa s ostatnými.
  3. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 8., horliteľka p. Marta Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Utorok

Eva Skarbová

4. roč.

xxx

xxx

Mária Janušová

3. roč.

Streda

Erika Gičová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Štvrtok

Anna Piškaninová

Timotej Gič

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Anna Savková

Piatok

Birmovanci

xxx

xxx

Birmovanci

Sobota

Františka Gičová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Jana Dzurková

Marta Burdová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Štefan Piškanin

Zuzana Chvostaľová

Jozef Kováč

Michal Chvostaľ

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Mária Mesarošová, č.d. 7; Ingrida Mesarošová, č.d. 472; Pavlína Mesarošová, č.d. 321; Jozefína Michalková, č.d. 330; Erika Michrinová, č.d. 518.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Miková, č.d. 486; Mária Mikulová, č.d. 560; Anna Mikulová, č.d. 560; Mária Milčíková, č.d. 135; Mária Mišenková, č.d. 453.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.