Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 3. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

28. I.

Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP Anny, Márie, Adama, 253
  8.00 hod Sv. spoveď chorých  
  15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša BP biskupa Dávida Tencera

Utorok

29. I.

 
Farský kostol 8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Ján Džugan, č.d. 253

Streda

30. I.

 
Farský kostol 15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + rodičov Burdových a Knížových

Štvrtok

31. I.

Sv. Jána Bosca, kňaza; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František Šoltés, č.d. 26
  8.00-9.00 Sv. spoveď  
  15.00 hod Sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša zdr. rod. Burdovej a Čovanovej, č.d. 455
    Euch. adorácia  
  23.00 hod Sv. hodina Getsemani  

Piatok

1. II.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Anna Teličková
  10.00-11.00 Sv. spoveď žiakov  
  17.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok BP Bratstva B. Srdca

Sobota

2. II.

Sviatok  OBETOVANIA  PÁNA – HromnicePrvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 7.30 hod Hodinky k Panne Márii  
  8.00 hod Sv. omša BP Jozefa a Paulíny Chvostaľových, č.d. 366
  9.15 hod Fatima  
Sv. Anna 10.00 hod Svätenie hromničných sviec + procesia  
Farský kostol   Sv. omša BP Ružencového bratstva
    Euch. adorácia  
    Posvätné čítanie  
  14.40 hod Vešpery  

Nedeľa

3. II.

ŠTVRTÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“   /  Prvá nedeľa v mesiaci

Svätoblažejské požehnanie hrdla   

Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP rod. Chvostaľovej, Demskej
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť –Popoludní o 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – spoveď chorých bude v pondelok dopoludnia, v ďalšie dni môžete pristúpiť k sviatosti pokánia podľa vyhláseného programu. Tí, čo chcú na budúci týždeň prijať sviatosť pomazania chorých, nech sa už teraz vyspovedajú. Nenechávajme si sv. spoveď na poslednú chvíľu. V piatok sú polročné prázdniny, dopoludnia bude sv. spoveď pre žiakov a študentov.
 4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Výročie biskupskej vysviacky – V stredu si o. arcibiskup Msgr. Bernard Bober pripomínavýročný deň svojej vysviacky na biskupa (1993). Sprevádzajme tento deň svojimi modlitbami za požehnanie jeho služby v našej Košickej arcidiecéze.
 2. Prvoprijímajúci – Stretnutie rodičov žiakov 3. – 4. roč. bude v pondelok po sv. omši v katechetickej miestnosti.
 3. Sviatok Obetovania Pána – nazývaný tradične „Očisťovanie Panny Márie“ a „Hromnice“ slávime v sobotu. Je to 40 – ty deň od sviatku Božieho narodenia, kedy Božia Matka niesla Pána Ježiša do Jeruzalemského chrámu, aby ho tam obetovala. V tento sviatok posviacame hromničné sviece, lebo Boží Syn bol prorokom Simeonom nazvaný „Svetlom na osvietenie pohanov“.Hromničná svieca je svätenina (teda prináša B. požehnanie) a má patričné miesto pri osobných i spoločných modlitbách v rodine, spoločnom nedeľnom obede, pri búrlivom počasí a vkladáme ju aj do rúk umierajúceho. Má horieť v našej domácnosti každý deň. Hromničky posvätíme úvode sv. omše o 10 00 a v procesii, ktorá naznačuje Pannu Máriu a sv. Jozefa nesúcich Božie Dieťa do Jeruzalemského chrámu. Preto sa sviece majú prinášať do kostola v procesii. Pred sv. omšou sa všetci zídeme v Kostole sv. Anny a po obrade posvätenia prejdeme v procesii do farského kostola. Farský kostol nech je pred sv. omšou prázdny (prosíme aj mužov z chóru), lebo sv. omša začína v Kostole sv. Anny práve obradom posvätenia hromničiek. Procesia nech nie je o tom, kto bude skôr v kostole – vytvorme dôstojný sprievod: kríž, miništranti, deti a mladí so sviecami, kňaz a napokon všetci veriaci spoločným spevom vstúpime do kostola, kde pokračuje sv. omša. Sv. omši predchádza fatimská pobožnosť, pripravuje ruža č. 3.
  Sviatok Obetovania Pána zasväťme účasťou na poklone Oltárnej Sviatosti a na sv. omši.
  Pokyny ohľadom hromničných sviec: Na posvätenie prinášame iba nové sviecea nie také, ktoré už raz boli posvätené. Ak máte ešte staré hromničky, možno ich použiť pri osobných modlitbách počas roka doma alebo ich zapáliť na hroboch zosnulých príbuzných, čo sa veľmi odporúča. Zadovážme si dostatok nových sviec (aj pre deti a mladých do procesie), aby sme sa pri nich mohli modliť počas celého roka a takisto pamätajme, že treba dať posvätiť sviecu aj na hrob príbuzných. Nezabudnime ani na kryt proti vetru a pokvapkaniu od vosku. Zvlášť prosíme prvoprijímajúcich, ale aj ostatné deti a mladých, aby sa zapojili do sprievodu s hromničkami.
 1. V tomto týždni– štvrtok je noc pred Prvým piatkom, preto hodinu pred polnocou sa modlíme Sv. hodinu Getsemani, v piatok odprosujeme Najsv. Srdce Ježišovo za naše hriechy a našich rodín, večer je sv. omša pre členov Bratstva B. Srdca s oferou a v sobotu fatimskou pobožnosťou odčiňujeme urážky voči Nepoškvrnenému Srdcu bl. P. Márie. Veďme k tejto úcte aj naše deti. Na prvú nedeľu popoludní je výmena ružencových tajomstiev.
 2. Svätoblažejské požehnania hrdla– V nedeľu pripadá deň sv. biskupa a mučeníka Blažeja. V deň jeho sviatku sa udeľuje svätoblažejské požehnanie, pri ktorom sa na jeho príhovor vyprosuje pomoc proti chorobám. Nezabudnime, že svätenina má účinok v spojení so sviatosťou – je potrebné pristúpiť k sv. prijímaniu.
 3. Ofera – februárová ofera na rekonštrukciu kostola bude v najbližšiu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 4. Spoločné modlitby – Stáva sa, že sa niekedy v kostole nevieme zosúladiť pri spoločnom recitovaní modlitieb. Buďme ohľaduplnejší a snažme sa vytvoriť rovnaké tempo s tými, čo sa modlia okolo, aby sme boli spoločenstvom, ktoré sa modlí jednohlasne. Zmyslom spoločnej modlitby nie je mať to čím skôr za sebou, ale zjednotiť sa s ostatnými.
 5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 7., horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miloslava Hančariková

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Františka Gičová

Marta Burdová

Utorok

4. roč.

xxx

xxx

3. roč.

Streda

Jozef Kováč

xxx

xxx

Erika Gičová

Štvrtok

Jozef Polačko

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Emília Polačková

Bernardína Piškaninová

Piatok

Anna Savková

Birmovanci

Birmovanci

xxx

Jana Dzurková

Birmovanci

Sobota

Beáta Kohutová

Ruža č. 3.

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

xxx

Jozef Piškanin

Ruža č. 3.

Nedeľa

Valéria Čopiková

Mária Janušová

Júlia Krivjanská

Zuzana Hrehová

Jozef Hančarik

Tomáš Tkáč

Mária Kohutová

Bernard Piškanin

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Viktória Lučková, č.d. 251; Marta Lukáčová, č.d. 529; Anna Lukáčová, č.d. 279; Katarína Lukáčová, č.d. 382; Anna Ľochová, č.d. 564.

Upratovanie kostola: sobota, 17 00 hod.:

Viera Makarová, č.d. 512; Anna Makovcová, č.d. 320; Agáta Mažeriková, č.d. 208; Mária Mesarošová, č.d. 612; Monika Mesarošová, č.d. 546.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.