Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky."

Ž 113, 1

Liturgický prehľad na 2. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad

na 2. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

21. I.

Sv. Agnesy, panny a mučenice; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Alžbeta Božidarová – 1.výr.

Utorok

22. I.

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša BP rod. Burdovej, č.d. 242
  17.00 hod Sv. omša BP Samuela Hajdu – 19.r.

Streda

23. I.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Michal Gajdoš – 10.výr.

Štvrtok

24. I.

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + František, Michal, Anna, 242
  17.00 hod Sv. omša BP Silvie Harakaľovej – 40.r.
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

25. I.

Obrátenie sv. Pavla; apoštola; sviatok
Farský kostol 18.30 hod Sv. omša BP Štefánie Liptákovej – 40.r.

Sobota

26. I.

Sv. Timoteja a Títa, biskupov; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Kohut, č.d. 136
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

27. I.

TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša +Štefan, Zuzana Krivjanskí, č.d. 253
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť –Popoludní o 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia –pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.30 hod

Katechet. miestnosť I.

  1. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – pokračuje do sviatku Obrátenia sv. Pavla. Modlime sa v týchto dňoch s celou Cirkvou za zjednotenie všetkých pokrstených v jedinej Kristovej Cirkvi a za obrátenie inovercov.
  2. Prvoprijímajúci – Stretnutie rodičov žiakov 3. – 4. roč. bude v utorok po sv. omši v katechetickej miestnosti.
  3. Ofera – Januárová zbierka na kostol bude v najbližšiu nedeľu. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 6., horliteľka p. Mária Burdová.

Sobota, 17 00 hod.: Filip Kohut, Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Janušová

xxx

xxx

Jozef Kováč

Utorok

Anna Piškaninová

4. roč.

xxx

xxx

Jana Dzurková

3. roč.

Streda

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Štvrtok

Marta Burdová

Erika Gičová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Františka Gičová

Piatok

Birmovanci

Birmovanci

xxx

Birmovanci

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Nedeľa

Eva Skarbová

Bernardína Piškaninová

Natália Polačková

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Emília Polačková

Anna Savková

Jozef Polačko

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Anna Lelková, č.d. 132; Mária Lelková, č.d. 288; Mária Lelková, č.d. 370; Mária Lelková, č.d. 376; Lucia Lelková, č.d. 525.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Veronika Lelková, č.d. 426; Lucia Lelková, č.d. 426; Mária Lelková, č.d. 376; Zuzana Lelková, č.d. 288; Martina Lučková, č.d. 251.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.