Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Požehnaný človek, čo dúfa v Pána, Pán bude jeho oporou."

Jer 17, 5-10

Liturgický prehľad na 1. týždeň v Období „cez rok“ 2019

Liturgický prehľad na 1. týždeň
v Období „cez rok“ 2019

Pondelok

14. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Pavlína Petrová – 1.výr.

Utorok

15. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + rod. Piškaninovej, č.d. 331
  17.00 hod Sv. omša + Jozef Skvašik

Streda

16. I.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Ján, Mária, Anna Gazdovi

Štvrtok

17. I.

Sv. Antona, opáta; spomienka / Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Mária Krivjanskí, 255
  17.00 hod Sv. omša + Jozef Treščák
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

18. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Tadeáša Dzurka – 14.r.

Sobota

19. I.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + František Hrin

Nedeľa

20. I.

DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol   8.00 hod

Sv. omša

+ Michal Antoľák – 1.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Popoludní o 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Vianočný čas – Aj keď sa dnes začína Obdobie „cez rok“, vianočné ozdoby a betlehemy si doma ponechajme podľa tradície až do Hromníc (2.II.). Vianočné a novoročné stretnutia jednotlivých spoločenstiev je vždy lepšie uskutočniť teraz – do Hromníc ako na konci roka počas Adventu. Využívajme na takéto podujatia radšej čas po Vianociach, ako pred nimi.
  2. Prvoprijímajúci – Preskúšanie z I. časti katechizmu „Katolícka vierouka“ bude v utorok po sv. omši.
  3. Farský výlet – V sobotu 19.I. organizujeme výlet do Vysokých Tatier pre všetky vekové skupiny. Navštívime Hrebienok a „Ľadovú baziliku“. Deti si môžu vziať klzáky na voľný čas. Cestovné je 11,- €. Zápis do štvrtku v sakristii. Odchod je v sobotu o 5 30 zo všetkých zastávok v obci.
  4. Ofera – Nastávajúcu nedeľu bude zbierka na Arcidiecézne pastoračné centrum v Prešove (ACM) a Univerzitné pastoračné centrum (UPC) v Košiciach a v Prešove. Tieto inštitúcie sa venujú pastorácii mladých – zvlášť vysokoškolákov. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
  5. Vitráže – V tomto roku plánujeme pokračovať v rekonštrukcii farského kostola. Máme niekoľko návrhov na vitráže do okien. Ak by ste vedeli o firme, ktorá by sa ponúkla, nech sa prihlási u členov farskej rady.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 5., horliteľka p. Martina Čovanová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Emília Polačková

Utorok

Jana Dzurková

4. roč.

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

3. roč.

Streda

Františka Gičová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Štvrtok

Jozef Polačko

Jozef Kováč

xxx

xxx

Timotej Gič

Štefan Piškanin

Piatok

Birmovanci

Birmovanci

xxx

Birmovanci

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Beáta Kohutová

Erika Gičová

Zuzana Hrehová

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Michal Kohut

Henrieta Gnipová

Mária Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Júlia Krivjanská, č.d. 561; Anastázia Krivjanská, č.d. 561; Miriama Kuchtaninová, č.d. 308; Anna Kuncová, č.d. 110; Viera Kurillová, č.d. 573.

Upratovanie kostola: piatok, 17 30 hod.:

Magdaléna Kušnírová, č.d. 617; Anna Lelková, č.d. 262; Viera Lelková, č.d. 525; Mária Lelková, č.d. 393; Kamila Lelková, č.d. 426.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.