Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Príď, Pane, do svojho svätého chrámu."

Ž 24

Liturgický prehľad vo Vianočnom období 2019

Liturgický prehľad

vo Vianočnom období 2019

Pondelok

7. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Františky Gičovej – 23.r.

Utorok

8. I.

 
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Jozef, Helena, Daniel Gnipovi
  17.00 hod Sv. omša BP Anny Holpovej – 70.r.

Streda

9. I.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Ján Bončík, č.d. 537

Štvrtok

10. I.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Mária, č.d. 471
  17.00 hod Sv. omša + Andrej, Alžbeta Kováčovi
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

11. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP rod. Savkovej, č.d. 550

Sobota

12. I.

 
Farský kostol 17.00 hod Vigília – sv. omša s vešperami BP Ľubice Burdovej – 50.r.
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

13. I.

NEDEĽA  KRSTU  KRISTA  PÁNA  /  Obnova krstných sľubov
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Valérie Kováčovej – 50.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť –Popoludní o 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie na Prvú nedeľu mesiaca. V závere výmena ružencových tajomstiev.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –Po, Ut, Štv, Pia od 7 00do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia –pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Štvrtok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Slávnosť Zjavenia Pána– Na vigíliu sme posvätili trojkráľovú vodu, soľ, kriedu a tymián. Vodu si môžete naberať počas celého roka pri spovednici. Používame ju s úctou doma vo sväteničke pri dverách, keď odchádzame z domu; dom, dvor, záhradu a pole kropíme spolu s modlitbou o ochranu proti Zlému. Používame ju aj počas roka – nie ako mágiu, ale ako sväteninu Cirkvi, keď počas kropenia vyslovujeme modlitbu o Božiu pomoc a oslobodenia od Zla, ktorému sme sa zaviazali nejakým hriechom.
 2. Nedeľa Krstu Krista Pána – Na sv. omšu si prinesieme sviece (s krytom) na obnovu krstných sľubov.
 3. Matrika našej farnosti– december 2018:
  Do večnosti sme vyprevadili: František Hrin, *17.VII,1990, +17.XII.2018.
 1. Štatistický prehľad našej farnosti k 31.XII.2018:

Počet obyvateľov vo farnosti

1 900

Sv. omše za rok

501

z toho rím. kat

99%

Sv. prijímania za rok

66 590

Krsty

9

Rozdávatelia Eucharistie

2

z toho chlapcov

5

Bohoslovci

1

dievčat

4

Katechéti a animátori

4

Prvoprijímajúci

17

Miništranti

30

Birmovanci

33

Bratstvo sv. ruženca

335

Sobáše

5

Bratstvo karmelského škapuliara

364

Pomazanie chorých

70

Bratstvo Božského Srdca

172

Pohreby

25

Spol. „Modlitby matiek“

34

z toho mužov

14

Spol. „Modlitby otcov“

7

žien

11

 

z toho nezaopatrených

6

 

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 4., horliteľka p. Jozefína Burdová.

Sobota, 16 15 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Nedeľa, 14 15 hod.: Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Miloslava Hančariková

xxx

xxx

Jozef Polačko

Utorok

Sára Dzurková

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Kristína Gazdová

Mária Janušová

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Štvrtok

Emília Polačková

4. roč.

xxx

xxx

Eva Skarbová

3. roč.

Piatok

Birmovanci

Birmovanci

xxx

Birmovanci

Sobota

Anna Savková

xxx

Michal Chvostaľ

Františka Gičová

Nedeľa

Mária Chvostaľová

Zuzana Chvostaľová

Michal Kováč

Júlia Krivjanská

Timotej Gič

Jozef Hančarik

Marta Burdová

Tomáš Tkáč

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Zuzana Kováčová, č.d. 310; Zuzana Kováčová, č.d. 237; Andrea Krajníková, č.d. 481; Jana Krivjančinová, č.d. 203; Valéria Krivjančinová, č.d. 342.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Štefánia Krivjančinová, č.d. 389; Eva Krivjančinová, č.d. 519; Božena Krivjančinová, č.d. 519; Veronika Krivjanská, č.d. 561; Iveta Krivjanská, č.d. 561.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.