Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh."

Jn 13

ADORÁCIA 31.12.2018 – Rozpis ulíc

12,00

13,00

Hlavná č. 254-364

13,00

14,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Pod Stráňou

14,00

15,00

Školská, Kvetná

15,00

16,00

Hlavná č. 122-223

16,00

17,00

Železničná, Na Majeri, Pri Hlavnej

17,00

18,00

Študentská,  Jarková, Krátka

18,00

19,00

Mackova Rieň,  Dlhá

19,00

20,00

Cirošská, Za Motorestom,  Potočná

20,00

21,00

Zátoky,  Družstevná, Pri cintoríne

21,00

22,00

Hôrka, Pod Hôrkou

22,00

23,00

Sadová, Tristová