Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na Nový rok 2019

Liturgický prehľad

na Nový rok 2019

Pondelok

31. XII.

Záver občianskeho roka
Farský kostol 10.00 hod Ďakovná sv. omša + Michal, Anna Brudňákovi, č.d. 207
    Celodenná poklona   
  15.00 hod  Hodina Milosrdenstva   
    Vešpery   
  23.00 hod Posvätné čítanie – Te Deum   
  00.00 hod Novoročná sv. omša –  farská za farnosť 

Utorok

1. I.

Slávnosť  Bl.  PANNY  MÁRIE  BOHORODIČKY – prikázaný sviatok   

Nový rok

Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Milan Savka, č.d. 550
  10.00 hod Sv. omša + Ján Čus, č.d. 104
  15.00 hod Novoročná pobožnosť  
    Vešpery  

Streda

2. I.

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianzského, biskupov a učiteľov Cirkvi; spomienka
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP manž. Gazdových – 60.r.

Štvrtok

3. I.

Najsv. mena Ježiš; spomienka  /  Prvý štvrtok mesiaca
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Jozef, Helena, Daniel Gnipovi

Piatok

4. I.

Prvý piatok mesiaca
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Michal, Anna, Ján Čusovi
  17.00 hod Sv. omša + pob. na I. piatok + čl. Bratstva B. Srdca

Sobota

5. I.

Prvá sobota mesiaca – fatimská  /  TROJKRÁĽOVÁ  VIGÍLIA
Farský kostol 15.45 hod Vešpery  
    Fatima  
  17.00 hod Vigília – svätenie Trojkráľovej vody + čl. Ružencového bratstva
    Trojkráľová večera v rodinách  

Nedeľa

6. I.

Slávnosť  ZJAVENIA  PÁNA – Troch sv. kráľov  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol 6.30 hod Posvätné čítanie + Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Michal, Mária Savkovi, č. 550
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť –Popoludní o 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca a v Hodine Milosrdenstva euch. požehnanie.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole –pondelok, piatok. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia –pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Záver občianskeho roka –Zajtra pri sv. omši chceme Pánu Bohu poďakovať za uplynulý rok. Až do polnoci bude priestor, aby sme spolu so svojimi rodinami na kolenách pred Pánom si spytovali svedomie na adorácii, odprosovali jeden za druhého a prehodnotili svoj život. Ako sa míňajú posledné hodiny roka, tak sa míňa ľudský život. Dobre si to uvedomme a urobme si duchovné zúčtovanie pred Sviatosťou Oltárnou, aby sme starý rok zakončili vo vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia a v ľútosti nad spáchanými hriechmi.
  Aj silvestrovskej večeri dajme náboženský ráz. Pri spoločnom stolovaní si navzájom poďakujme za prežitý rok, odprosme sa a pospomínajme. Urobme si zároveň dobré predsavzatia do nového roka s prosbou, aby sme ako členovia rodiny jeden druhému v jeho plnení pomáhali a rástli vo svätosti života.
  Hodinu pred polnocou bude Ďakovná pobožnosť – Te Deum, na prelome rokov požehnanie so Sviatosťou Oltárnou a nový rok privítame v prvých minútach pri sv. omši, ktorou ho chceme zasvätiť aj s našimi plánmi Pánu Bohu a jeho presvätej Matke.
 1. Plnomocné odpustky –Vo Vianočnom období ich môžme získať – na posledný deň roka za spev ďakovného hymnu Te Deuma na Nový rok za vzývanie Ducha Sv., ktorým začneme všetky novoročné sv. omše.
 2. Nový rok – Je slávnosť Bl. Panny Márie Bohorodičky. Je to prikázaný sviatok. Popoludní bude novoročná pobožnosť.
 3. V tomto týždni – vo štvrtok do svojich úmyslov zahrňme prosby a obety za kňazov a nové duchovné povolania, prvý piatok je večerná sv. omša obetovaná za čl. Bratstva B. Srdca s oferou.
 4. Slávnosť Zjavenia Pána –V sobotu je Trojkráľová vigília. Počas vianočných dní sa katolícke rodiny zvyčajne trikrát stretávajú na spoločnej večeri: na vigíliu Božieho narodenia, na posledný deň roka a na Trojkráľovú vigíliu. Je to chvályhodný zvyk, ktorý spája naše rodiny spoločnou modlitbou a stolovaním.
  Trojkráľovú vigíliu začneme sv. omšou, pri ktorej bude svätenie trojkráľovej vody. Patrí to k najväčším sviatkom sv. Cirkvi a spoločne s rodinou sa na tejto vigílii zúčastnime a potom spolu zasadneme k večeri. Pred vigíliou bude fatimská pobožnosť, ktorú pripravuje ruža č. 2.
 1. Koleda – V nedeľu bude Trojkráľová koleda – požehnanie domov. Jej zmyslom je spoločná modlitba s kňazom za rodinu a požehnanie domu i rodiny. Záujemci nech sa prihlásia v sakristii.
 2. Ofera –Na budúcu nedeľu je ofera na rekonštrukciu kostola. Pán Boh zaplať.
 3. Časopisy –pri vchode do kostola ponúkame časopis Boromeo na podporu Košického kňazského seminára a ostatné tituly na podporu misií. Pán Boh zaplať.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 3., horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Utorok, 14 15 hod.: Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková.

Nedeľa, 14 15 hod.: Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Erika Gičová

Dominika Fencáková

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

xxx

Jozef Hančarik

Michal Chvostaľ

Emília Polačková

Utorok

Anna Savková

Marta Burdová

Júlia Krivjanská

Magdaléna Chvostaľová

Tomáš Tkáč

Eva Skarbová

Mária Kohutová

Zuzana Hrehová

Streda

Jana Dzurková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Štvrtok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Piatok

Miriama Chvostaľová

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Beáta Kohutová

Sobota

Mária Janušová

Zuzana Hrehová

Bernard Piškanin

Jozef Polačko

Nedeľa

Valéria Čopíková

Františka Gičová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Jozef Piškanin

Michal Kohut

Jozef Kováč

Magdaléna Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 7 00 hod.:

Karolína Kohutová, č.d. 599; Mária Kováčová, č.d. 483; Eva Kováčová, č.d. 516; Eva Kováčová, č.d. 380; Mária Kováčová, č.d. 175.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Valéria Kováčová, č.d. 593; Mária Kováčová, č.d. 310; Andrea Kováčová, č.d. 237; Mária Kováčová, č.d. 175; Barbora Kováčová, č.d. 237.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.