Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.“"

Lk 1, 46-47

Spovedanie Vianoce 2018 v dekanáte Snina

18.12. utorok   15:30 – 17:00 Ptičie + Chlmec
  16:00 – 17:00 Papín
 
19.12. streda 15:30 – 17:30 Modra nad Cirochou
   15:00 –17:00 Dlhé nad Cirochou
   19:00 – 21:00 Nikodémova noc 
 
20.12. štvrtok 14:30 – 17:30 Kamenica nad Cirochou 
  14:30 – 17:00 Kamienka
 
21.12. piatok 14:00 – 17:30 Belá nad Cirochou 
  15:30 – 17:30 Zemplínske Hámre
 
22.12. sobota 9:00 – 11:30 Snina – mesto
   13:30 – 17:00 Snina – sídlisko
 
23.12. nedeľa 8:00 – 9:00 Stakčín 
  13:30 – 17:30 Snina – mesto