Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Liturgický prehľad na Tretí adventný týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Tretí adventný týždeň 2018

Pondelok

17. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + Alžbeta Kohútová – 15.výr.
  17.00 hod Vešpery  

Utorok

18. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + Ján Ivan, č.d. 251
  19.00 hod Vešpery  

Streda

19. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + Michal, Anna Solomejovi
  15.00 hod Vianočná sv. spoveď  
  17.00 hod Sv. omša + Juraj, Katarína Makovcovi

Štvrtok

20. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + Ján, Anna, č.d. 513
  19.00 hod Vešpery  

Piatok

21. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Novéna + Roráty + František Božidar, č.d. 513
  19.00 hod Vešpery  

Sobota

22. XII.

 
Farský kostol 6.00 hod Novéna + Roráty BP Evy Ondikovej
  17.00 hod  Vešpery  
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

23. XII.

ŠTVRTÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša BP Jaroslava a + kňaza Jána
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Novéna + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Popoludní o 14 15 je spoločná modlitba sv. ruženca. V Hodine milosrdenstva pokračujeme v predvianočnej novéne k Sv. Rodine. Po pobožnosti bude stretnutie a nácvik Jasličkovej pobožnosti a koledovania. Prosíme učiť sa texty naspamäť.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po; Ut; Štv; Pia. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov. Vianočná sv. poveď v stredu. Komu nevyhovuje tento čas, iný čas spovedania v dekanáte je vyvesený na farskej nástenke. Ak by niekto potreboval sv. spoveď aj tesne pred sviatkami, nech sa prihlási v sakristii.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Katechet. miestnosť

 

 1. Novéna k Sv. Rodine – pokračuje až do nedele. V tomto týždni zahrňme svojimi modlitbami všetkých členov našich rodín a pre celú farnosť vyprosujme požehnaný čas Vianoc.
 2. Príprava k Vianociam – k dôstojnej oslave Vianoc patrí aj náležitá príprava. Venujme dostatok času nielen príbytkom a zovňajšku, ale hlavne svojej duši. Dajme dôraz na modlitbu, hlavne na tú spoločnú pri adventnom venci, na dobrú vianočnú sv. spoveď s pevným predsavzatím polepšiť sa a k udržiavaniu príjemnej rodinnej atmosféry. Nechajme vianočnú výzdobu – stromček, svetlá a pod. až na čas, kedy to má svoje miesto – na Vianočnú vigíliu 24.XII. Dovtedy sa posnažme dobre prežiť zvyšné adventné dni našej prípravy k sviatkom.
 3. Vianočná sv. spoveď – v stredu popoludní bude v našej farnosti vianočná sv. spoveď. Prosíme vás o zodpovednú prípravu: dôkladné spytovanie svedomia, úprimné vyznanie hriechov, praktické predsavzatie, ktoré povedie k polepšeniu života a hlavne k pravidelnému pristupovaniu k sviatostiam.
  Nezabudnime napraviť staré krivdy – odprosiť a zmieriť sa s protivníkmi, napraviť pokazené vzťahy, zvlášť rodinné, nahradiť vzniknuté škody a vzdať sa návykových hriechov. Sviatosť pokánia je pre nás liekom, ak zodpovedne pristupujeme nielen k vyznaniu hriechov, ale podľa pokynov spovedníka zariadime svoj život. Nech je pre nás všetkých požehnaním.
 1. Upratovanie – prosíme dobrovoľníkov o pomoc pri upratovaní Kostola sv. Anny v utorok o 9 00 Pán Boh zaplať.
 2. Ofera na budúcu nedeľu je decembrová zbierka na kostolné potreby a na vianočnú výzdobu kostola. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
 3. Vianoce – Blíži sa najkrajší čas roka, čas Vianočných sviatkov. Postarajme sa, aby nik z nášho okolia našou vinou neostal sám, bez pomoci a bez blízkych. Ponúknime pomoc každému, kto ju potrebuje, aby slávenie Vianoc sme prejavili aj konkrétnymi činmi lásky a milosrdenstva.
 4. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 1., horliteľka p. Bernardína Piškaninová .

Sobota, 17 30 hod.: Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Kristína Piškaninová, Michal Kohut.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Utorok

4.roč.

xxx

xxx

Emília Polačková

Streda

Timotej Gič

Jozef Polačko

xxx

xxx

Marta Burdová

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Františka Gičová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Piatok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Sobota

Marta Burdová

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Mária Janušová

Magdaléna Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Michal Chvostaľ

Jozef Kováč

Erika Gičová

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 17 15 hod.:

Anna Junáková, č.d. 343; Anna Junáková, č.d. 42; Magdaléna Jurová, č.d. 143; Kamila Kermietová, č.d. 64; Katarína Kminiaková, č.d. 109.

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.:

Daniela Knížová, č.d. 53; Jaroslava Kociková, č.d. 460; Viktória Kociková, č.d. 460; Anna Kohutová, č.d. 266; Beáta Kohutová, č.d. 619.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.