Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás."

Ž 67

Liturgický prehľad na Druhý adventný týždeň 2018

Liturgický prehľad

na Druhý adventný týždeň 2018

Pondelok

10. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Michal, Mária Mesarošovi
  17.00 hod Vešpery  

Utorok

11. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Michal Mesaroš – 1.výr.
  17.00 hod Vešpery  

Streda

12. XII.

Prebl. Panny Márie Guadalupskej; spomienka  /  Kántry
Farský kostol 5.45 hod Roráty BP Tomáša Lelka – 30.r.

Štvrtok

13. XII.

 
Farský kostol 5.45 hod Roráty + rodičia Harakaľovi a Kováčovi, č.d. 416
  17.00 hod Vešpery  

Piatok

14. XII.

Kántry
Farský kostol 5.45 hod Roráty + Ján, Mária Harakaľovi, č.d. 78
  17.00 hod Vešpery  

Sobota

15. XII.

Kántry   /  Začiatok Novény k Sv. Rodine
Farský kostol 6.00 hod Novéna + Roráty + Mária Šepeľová – 7.výr.
  17.00 hod Vešpery  
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

16. XII.

TRETIA  ADVENTNÁ  NEDEĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Radoslav Pčola – 1.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Novéna + Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť: Popoludní o 14 00 pozývame manželov a rodičov na katechézu s pátrami dominikánmi. V Hodine Milosrdenstva ukončíme adventné rekolekcie farnosti. V závere nám pátri udelia požehnanie s plnomocnými odpustkami.
 2. Celodenná eucharistická adorácia: Po; Ut; Štv; Pia do 17 00 (vešpery + euch. požehnanie). Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia: pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Bohoslužby – Ráno pred Rorátmi spievame Hodinky o Panne Márii a večer pred vešperami sa modlime sv. ruženec.
 2. Zimné kántroví dni – v tomto týždni ich prežívame v stredu, piatok a sobotu v duchu pokánia, pôstu a modlitieb za posvätenie našich rodín v tomto posv. čase Adventu.
 3. Novéna k Sv. Rodine – začína v sobotu. Tých 9 dní obetujme Pánu Bohu za jednotlivé úmysly našich rodín, zvlášť za dobrú prípravu k vianočnej sv. spovedi.
 4. Advent – Prežívame Druhý adventný týždeň. K radosti očakávania Vianoc nás pobáda každodenná obeta a sebazaprenie. Nájdime ich v účasti na Rorátoch, adorácii, spoločnej rodinnej modlitbe a v skutkoch milosrdenstva.
 5. Stretnutie rodičov – o 17 00: rodičia žiakov 3.roč. budú mať stretnutie v pondelok, rodičia žiakov 4.roč. v utorok a rodičia birmovancov vo štvrtok.
 6. Birmovanci – v piatok a v sobotu budú mať duchovnú obnovu. Zahrňte ich do svojich modlitieb.
 7. Milodary za službu kostolníka a kantora – Počas týždňa ich môžete prinášať do sakristie (10,- €/rodina). Príspevkom sa odvďačme za ich službu, ktorú konajú pre farnosť. Milodary sú rozdelené za službu kostolníka, kantora, pranie a žehlenie kostolnej bielizne.
 8. Burza ZŠ Dlhé n/Cir. pozýva na burzu v priestoroch školy v pondelok o 15 00
 9. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 9., horliteľka p. Jana Piškaninová .

Sobota, 17 30 hod.: Peter Kohut, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Liturgické služby

 

I. čítanie

Žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Erika Gičová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

4. roč.

xxx

xxx

Mária Janušová

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Bernardína Piškaninová

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Piatok

Birmovanci

xxx

xxx

Birmovanci

Sobota

Anna Piškaninová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Emília Polačková

Zuzana Chvostaľová

Júlia Krivjanská

Jozef Polačko

Jozef Hančarik

Mária Kohutová

Valéria Čopiková

Beáta Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 15 hod.:

Mária Hrinová, č.d. 459; Alžbeta Hrinová, č.d. 522; Juliana Hrinová, č.d. 522; Eva Hudáková, č.d. 218; Dominika Hudáková, č.d. 218.

Upratovanie kostola: sobota, 6 45 hod.:

Renáta Jakubová, č.d. 63; Anna Janovčíková, č.d. 204; Helena Janušová, č.d. 436; Monika Jenčová, č.d. 22; Barbora Jenčová, č.d. 22.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.