Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Adventná aktivita pre deti

Adventná aktivita pre deti

Milé deti, začína sa nám nové liturgické obdobie – ADVENT. Je to obdobie, kedy sa všetci tešíme a túžobne očakávame Ježiška. Na bočnom oltáriku je stromček, ktorý je však smutný, neozdobený. Spoločnými silami ho počas adventu ozdobíme. Pod stromčekom je „darček“. V ňom nájdete z výkresu vystihnuté biele ozdôbky. Vašou úlohou bude získať ozdôbky, vymaľovať ich, na zadnú stranu napísať svoje meno, priezvisko a triedu a priniesť naspäť do kostola k stromčeku.

Jednotlivé ozdoby môžete získavať za: „BOMBUĽA“  (krúžok) – za modlitbu (za akúkoľvek modlitbu, ktorú sa pomodlíte či už doma alebo niekde inde). SVIEČKA– za účasť na svätej omši. HVIEZDA– za dobrý skutok (či už pomôžeš mamke, dedkovi alebo niečo požičiaš spolužiačke…)

Dúfam, že spoločnými silami pripravíme pre Ježiška stromček plný dobrých skutkov.