Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

ADORÁCIA 8.12. – 9.12.2018 Rozpis ulíc

21,00

22,00

Hlavná č. 122-223, Pri cintoríne, Zátoky,  Na Majeri

22,00

23,00

Hôrka, Pod Hôrkou,  Družstevná

23,00

24,00

Železničná,  Dlhá, Pri Hlavnej

0,00

1,00

Sadová, Tristová, Pod Stráňou, Cirošská

1,00

2,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom

2,00

3,00

Školská, Kvetná, Potočná

3,00

4,00

Študentská, Jarková, Krátka

4,00

5,00

Mackova Rieň

5,00

6,00

Hlavná č. 254-364