Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad 34. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

34. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

26. XI.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP rod. Vozárovej, č.d. 61

Utorok

27. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Štefan Kuľha, č.d. 389
  17.00 hod Sv. omša + Michal Piškanin, č.d. 89

Streda

28. XI.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Ján Hančarik, č.d. 327

Štvrtok

29. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Michal, Mária Pavlovčinovi
  17.00 hod Sv. omša + rod. Piškaninovej a Ivanovej

Piatok

30. XI.

Sv. Ondreja, apoštola, patróna Košickej arcidiecézy; sviatok
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP rod. Leňkovej, č.d. 293

Sobota

1. XII.

ADVENTNÁ  VIGÍLIA  –  začiatok cirkevného roka  /  Fatimská sobota

Požehnanie adventných vencov

Farský kostol 16.15 hod Fatima  
  17.00 hod Vigília –  Sv. omša s vešperami a pož. adventných vencov BP čl. Bratstva sv. ruženca
    Euch. adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

2. XII.

PRVÁ  ADVENTNÁ  NEDEĽA  /  Prvá nedeľa mesiaca
Farský kostol   6.45 hod Ranné chvály  
   8.00 hod  Sv. omša BP Márie Leňkovej, č.d. 293
  10.00 hod Farská sv. omša  za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Po farskej sv. omši bude vystavená Najsv. Sviatosť k verejnej poklone Kristovi Kráľovi. Je to čas odovzdania nášho života pod Božiu vládu a utiekanie sa k jeho pomoci a milosrdenstvu. Modlitba sv. ruženca začne o 14 15 zakončená Zasväcujúcou pobožnosťou Kristovi Kráľovi v Hodine Milosrdenstva, za ktorú možno získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Slávnosť ukončíme vešperami.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po, Ut, Štv, Pia. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. November – Naše návštevy cintorína nech sú naplnené modlitbou pomoci pre duše v očistci.
 5. Odpust sv. Ondreja – arcibiskup pozýva v sobotu na celodiecéznu slávnosť patróna Košickej arcidiecézy sv. apoštola Ondreja do Košickej katedrály. Záujemci sa môžu prihlásiť v sakristii. Autobus organizuje Sninský dekanát. Odchod je o 7 00 hod., návrat cca 13 30 hod.
 6. Začiatok nového cirkevného roka + Fatima – Nové liturgické obdobie – Advent začíname v sobotu večer. Spoločne s deťmi pripravme adventné vence zo živých vetvičiek a pri sobotňajšej vigílii ich posvätíme. Pred sv. omšou bude fatimská pobožnosť prvej soboty. Pripravuje ju ruža č.1.
 7. Fatimská pobožnosť – Každý mesiac nová ruža v poradí pripravuje fatimskú sobotu – predmodlievanie, výzdobu, prenášanie sochy, … Všetky informácie u horliteľky. Členov ruže prosíme, aby zaujali spoločné miesto v prvej lavici pred sochou Panny Márie. Ďakujeme za pomoc a ochotu zveľadiť mariánsku úctu.
 8. Prvá nedeľa mesiaca – po popoludňajšej pobožnosti je výmena ružencových tajomstiev.
 9. Ofera – Na Prvú adventnú nedeľu je zbierka na katolícku charitu. Je to náš skutok milosrdenstva voči chudobnejším rodinám a deťom bez domova, ktorým chceme pomôcť prežiť dôstojnejšie Vianoce. Katolícka tlač pri vchode do kostola, ktorú si zakupujete, je počas celého roka finančnou podporou našich misionárov v zahraničí, za čo sú veľmi vďační.
 10. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Sv. Anna

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Sv. Anna

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Sv. Anna

 

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 7: horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Nedeľa, 14 15 hod.: Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin, Timotej Gič, Alžbeta Petrová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Janušová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Utorok

Anna Piškaninová

4. roč.

xxx

xxx

Emília Polačková

3. roč.

Streda

Jozef Kováč

xxx

xxx

Beáta Kohutová

Štvrtok

Marta Burdová

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Erika Gičová

Piatok

Birmovanci

Birmovanci

xxx

Birmovanci

Sobota

Eva Skarbová

Jozef Polačko

Mária Kohutová

Štefan Piškanin

Nedeľa

Anna Savková

Jana Dzurková

Magdaléna Chvostaľová

Michal Kováč

Jozef Piškanin

Bernard Piškanin

Henrieta Gnipová

Zuzana Chvostaľová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Daniela Hančariková, č.d. 326; Božena Harakaľová, č.d. 532; Mária Harakaľová, č.d. 78.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Marcela Harakaľová, č.d. 609; Silvia Harakaľová, č.d. 212; Štefánia Harakaľová, č.d. 532.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.