Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne."

Ž 103, 8

Rozpis ulíc ADORÁCIA 24.11. – 25.11.2018

20,00

21,00

Hlavná č. 254-364

21,00

22,00

Mackova Rieň

22,00

23,00

Študentská, Jarková, Krátka

23,00

24,00

Školská, Kvetná, Potočná

0,00

1,00

Sv. Anny, Nám. J. Tomka, Za Motorestom

1,00

2,00

Sadová, Tristová, Pod Stráňou, Cirošská

2,00

3,00

Železničná,  Dlhá

3,00

4,00

Hôrka, Pod Hôrkou,  Družstevná

4,00

5,00

Hlavná č. 122-223, Pri cintoríne

5,00

6,00

Zátoky, Pri Hlavnej,  Na Majeri