Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Pána chcem velebiť v každom čase"

Ž 243

Liturgický prehľad 33. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

33. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

19. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ Michal Ivan, č.d. 62

+ rodičov Repkových a Skvašíkových

Utorok

20. XI.

Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP manž. Gnipových – 25.r. sob.

Streda

21. XI.

Obetovanie bl. Panny Márie; spomienka
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Štefan, Alžbeta Piškaninovi, č.d. 62

Štvrtok

22. XI.

Sv. Cecílie, panny a mučenice; spomienka

Začiatok Novény k sv. Ondrejovi, patrónovi Košickej arcidiecézy

Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša BP manž. Chvostaľových – 50.r. sob.

Piatok

23. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Ivanovej, č.d. 62
  17.00 hod Sv. omša + Michal, Anna Jurovi, č.d. 223

Sobota

24. XI.

Vigília slávnosti Krista Kráľa – záver cirkevného roka
Farský kostol 16.15 hod  Krížová cesta  
  17.00 hod Vigília – Sv. omša s vešperami + kňaz Marko Makai – 5.výr.
    Celonočná adorácia  
  18.30 hod Posvätné čítanie  

Nedeľa

25. XI.

Slávnosť  KRISTA  KRÁĽA
Farský kostol 6.45 hod Ranné chvály  
  8.00 hod Sv. omša + Jana Šepeľová – 5.výr.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Zasväcujúca pobožnosť  
    Vešpery  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť –Modlitba sv. ruženca začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva s Euch. požehnaním.
 2. Celodenná eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia – môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Bohoslužby – v tomto týždni budú v Kostole sv. Anny kvôli dokončeniu mozaiky vo farskom kostole.
 5. Novéna k sv. Ondrejovi –začína vo štvrtok. Modlíme sa ju pred sv. omšou a obetujme za požehnanie oo. biskupov, kňazov a veriacich arcidiecézy a za vyprosenie nových duchovných povolaní.
 6. Záver cirkevného roka –začneme sláviť v sobotu večer na vigíliu slávnosti Krista Kráľa, ktorou sa končí cirkevný rok. Pozývame vás na celonočnú adoráciu s úmyslom odovzdať svoj život pod vládu Ježiša Krista, Kráľa vesmíru, aby on panoval v našich srdciach i vo svete. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu pri popoludňajšej zasväcujúcej pobožnosti, pri ktorej možno za obvyklých podmienok (pristúpiť k sv. prijímaniu) získať úplné odpustky.
 7. Ofera – Na budúcu nedeľu je novembrová zbierka na kostolné potreby. Pán Boh zaplať.
 8. November –pamätajme na našich zosnulých a navštevujme ich hroby. Skutky lásky a milosrdenstva nech im prinášajú úľavu v ich utrpení.
 9. Licheń –Facebook ponúka možnosť sledovať priamy prenos sv. omší z Licheńskej baziliky. Letný režim (od veľkonočného utorka do 31. X.): 6 00, 7 30, 10 00, 12 00, 16 00, 19 00, (Ne 18 00so zakrývaním obrazu), 21 00Apel – zaclonenie obrazu, piatok a sobota sv. ruženec a procesia s Milostivým obrazom. Zimný režim (od 1.XI. do veľkonočného pondelka): všedné dni 7 30, 12 00, 18 00so zakrývaním obrazu, nedele a sviatky: 7 30, 10 00, 12 00, 16 00, 18 00so zakrývaním obrazu.
 10. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Katechetická miestnosť

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Sv. Anna

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Sv. Anna

 1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 6: horliteľka p. Mária Burdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Valéria Čopiková

Utorok

4. roč.

xxx

xxx

3. roč.

Streda

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Františka Gičová

Štvrtok

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Piatok

Jozef Polačko

Birmovanci

 

Birmovanci

xxx

Mária Chvostaľová

Birmovanci

Sobota

Zuzana Chvostaľová

Magdaléna Chvostaľová

Tomáš Tkáč

Michal Chvostaľ

Nedeľa

Marta Burdová

Erika Gičová

Júlia Krivjanská

Zuzana Hrehová

Jozef Kováč

Jozef Hančarik

Michal Chvostaľ

Patrícia Piškaninová

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Valéria Gnipová, č.d. 492; Daniela Gnipová, č.d. 71; Henrieta Gnipová, č.d. 588.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Mária Gumenická, č.d. 200; Eva Gutterová, č.d. 294; Helena Hajdu, č.d. 629.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.