Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo."

Ž 113

Liturgický prehľad 32. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

32. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

12. XI.

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + rod. Petríkovej, č.d. 75

 Utorok

13. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Michal Valkovič – 1.výr.

+ Anna Dzurikaninová

  17.00 hod Sv. omša BP kňaza Daniela Mikulu – 50.r.

Streda

14. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Štefan Kunc – 1.výr.

Štvrtok

15. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ rod. Bončíkovej, č.d. 75

+ Jozef, Andrej, Monika, č. 198

  17.00 hod Sv. omša + Michal a z rod. Čusovej
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

16. XI.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Pavlína Dzurková

Sobota

17. XI.

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Ondreja Demského – 50.r.
  17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

18. XI.

TRIDSIATA  TRETIA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Aleny Komarcovej – 40.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť: Modlitba sv. ruženca začne o 14 15 po nej Hodina Milosrdenstva s Euch. požehnaním.
  2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po, Ut, Štv (do 1830), Pia. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia: môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Ofera – Na budúcu nedeľu je v našej arcidiecéze Dobročinná zbierka sv.Alžbety. Pán Boh zaplať.
  5. November –venujme celý tento mesiac modlitbám za zosnulých. Veď ich tak veľmi potrebujú. Vždy, keď to bude možné, navštívme cintorín a pri sv. omši obetujme za nich sv. prijímanie. Aj čiastočné odpustky, ktoré možno získať v ďalších dňoch sú pre nich veľmi cenné.
  6. Farská katechéza:

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 5: horliteľka p. Martina Čovanová.

Sobota, 17 00 hod.: Filip Kohút, Peter Kohút, Tadeáš Dzurko, Terézia Tomášová, Natália Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Magdaléna Chvostaľová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Utorok

Emília Polačková

4. roč.

xxx

xxx

Erika Gičová

3. roč.

Streda

Jana Dzurková

xxx

xxx

Mária Kohutová

Štvrtok

Anna Savková

Marta Burdová

xxx

xxx

Mária Janušová

Eva Skarbová

Piatok

Birmovanci

Birmovanci

xxx

Birmovanci

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Beáta Kohutová

Františka Gičová

Michal Kováč

Patrícia Piškaninová

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Tomáš Tkáč

Jozef Polačko

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Eva Frimmerová, č.d. 334; Nikola Frimmerová, č.d. 334; Mária Fursterová, č.d. 199; Mária Gazdová, č.d. 361; Viera Gazdová, č.d. 551.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Monika Gazdová, č.d. 423; Viktória Gazdová, č.d. 423; Magdaléna Gerbocová, č.d. 591; Erika Gičová, č.d. 500; Františka Gičová, č.d. 500.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.