Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Dobroreč, duša moja, Pánovi"

Ž 103

Liturgický prehľad 31. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

31. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

5. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Dušan, Anna Michal Brudňákovi
  15.00 hod Cintorín  
  17.00 hod Sv. omša + rod. Harvanovej, Burdovej a Dzurkovej

Utorok

6. XI.

 
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša

+ Jozef, Anna Vajdovi

+ Michal, Helena, Anna, č.d. 403

  15.00 hod Cintorín  
  17.00 hod Sv. omša + rod. Šalatovej a Lukáčovej, č.d. 529

Streda

7. XI.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Alžbeta, Štefan, č.d. 403
  15.00 hod Cintorín  
  17.00 hod Sv. omša + Michal Krivjančin, č.d. 20

Štvrtok

8. XI.

Záver Oktávy modlitieb za duše v očistci
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Jozef, Katarína, Jozef, č.d. 403
  15.00 hod Cintorín  
  17.00 hod Sv. omša + rodičov Čabákových a Petríkových, č.d. 239
  18.30 hod Euch. pob.  

Piatok

9. XI.

Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP Františka Tomáša – 40.r.

Sobota

10. XI.

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi; spomienka
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + Margita Lelková – 1.výr.

Nedeľa

11. XI.

TRIDSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Pavla Dzurka – 45.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť:Modlitba sv. ruženca začne o 12 45 a o 13 30hod. Euch. požehnanie. V závere výmena ružencových tajomstiev. Členovia ruže č. 8 a všetci horlitelia ruží nech počkajú v kostole na krátke stretnutie. Začneme dnes skôr, aby sme v Hodine milosrdenstva mohli byť na cintoríne.
 2. Celodenná eucharistická adorácia vo farskom kostole: Po, Ut, Štv (+ večer po sv. omši), Pia. Prosíme o zachovanie adoračných hodín ako na I. piatok. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia:môžete prijať pol hodiny pred sv. omšou, okrem ne dele a sviatkov.
 4. Farská katechéza: V tomto týždni všetky ročníky sa stretnú najprv na sv. omši a potom spoločne pôjdeme na cintorín. Prosíme rodičov mladších žiakov, aby ich doprevádzali. Birmovanci majú katechézu v riadnom čase.

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Utorok

Katechéza – 1. – 4. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč. ZŠ, 1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Oktáva za duše v očistci – pokračuje do štvrtku. Pomáhajme dušiam v očistci v tomto čase úplných odpustkov. Je to náš prejav i dlh lásky k blížnym, najmä príbuzným. K získaniu odpustkov je potrebné denne pristupovať k sv. prijímaniu a navštevovať cintorín.
 2. Fórum života– ešte sú k dispozícii sviečky za nenarodené deti. Podporme kampaň za život ich zakúpením.
 3. Stretnutie rodičov – Rodičia žiakov 3. roč. budú mať stretnutie v stredu, rodičia žiakov 4. roč. vo štvrtok. Začíname večernou sv. omšou.
 4. Rekonštrukcia– Firma, ktorá pracuje na hornej časti mozaiky sa ohlásila na záverečné práce od 12.XI. Potrebujeme splatiť poslednú časť za mozaiku. Podomová zbierka na tento účel bude nasledujúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.
 5. Krosno, Dębowiec– Na budúcu sobotu organizujeme zájazd do Krosna, ktorý môžete využiť na nákupy. Na spiatočnej ceste sa zastavíme v Bazilike plačúcej Madony z La Salette v Dębowci, kde budeme mať sv. omšu. Vrátime sa v popoludňajších hodinách, aby sme stihli aj voľby. Odchod je o 6 30 zo všetkých zastávok.
 6. Matrika našej farnosti – október 2018:

  Do sv. Cirkvi sme krstom prijali: Peter Šajnovský, *3.IX.2018, krst 6.X.2018; Mia Dvulit, *16.X.2018, krst 27.X.2018. Nech ich život je Bohu na slávu a svetu na osoh.

  Do večnosti sme vyprevadili: Anna Dzurikaninová, *6.V.2018, +13.X.2018; Fridolin Skvašik, *12.XII.1951, +20.X.2018. Nech odpočívajú v pokoji!

 7. Milodaryoktóber 2018: Na kostol obetovali – birmovanci 110,-€; z pohrebu Anny Dzurikaninovej 50,-€. Pán Boh zaplať.
 8. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 4: horliteľka p. Jozefína Burdová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Kristína Čovanová, Šimon Mažerik, Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Matej Treščák.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Anna Savková

Mária Kohutová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Jana Dzurková

Utorok

Eva Skarbová

4. roč.

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

3. roč.

Streda

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Marta Burdová

Jozef Kováč

Štvrtok

Anna Piškaninová

Erika Gičová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Beáta Kohutová

Piatok

Birmovanci

Birmovanci

xxx

Birmovanci

Sobota

Františka Gičová

xxx

xxx

Michal Kohut

Nedeľa

Zuzana Chvostaľová

Mária Janušová

Zuzana Hrehová

Jozef Polačko

Michal Chvostaľ

Tomáš Tkáč

Bernardína Piškaninová

Emília Polačková

Upratovanie kostola: pondelok, 17 30 hod.:

Laura Dzurková, č.d. 156; Anna Džuganová, č.d. 621; Anna Fencáková, č.d. 318; Emília Fencáková, č.d. 620; Jana Fencáková, č.d. 121.

Upratovanie kostola: piatok, 17 30 hod.:

Martina Fencáková, č.d. 36; Eva Fencáková, č.d. 490; Lenka Fencáková, č.d. 584; Eliška Fencáková, č.d. 36; Helena Focková, č.d. 548.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.