Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý."

Ž 145, 8

Liturgický prehľad 29. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

29. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

22. X.

Sv. Jána Pavla II., pápeža; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Pavol Piškanin – 20.výr.

Utorok

23. X.

Deň farskej poklony
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ rod. Vasiľovej, č.d. 136

+ Ján Kohút, č.d. 470

Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP Patrície Piškaninovej – 18.r.

Streda

24. X.

 
Sv. Anna 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + rodičov Radových a Božidarových

Štvrtok

25. X.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Jozef Vasiľov, č.d. 136

Piatok

26. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Ján Klič, č.d. 167
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP Anny Kohútovej – 80.r.

Sobota

27. X.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša BP Richarda Piškanina – 1.r.
Sv. Anna 17.00 hod Okt. pobožnosť  

Nedeľa

28. X.

TRIDSIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Výročie farských misií
Farský kostol  8.00 hod Sv. omša BP Mareka Janovčíka – 40.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Októbrová pobožnosť sv. ruženca začne 14 15 Zakončíme ju Euch. požehnaním v Hodine Milosrdenstva.
 2. Eucharistická adoráciav Kostole sv. Anny – do 1600 (vešpery + euch. požehnanie): Po, Ut, Str, Pia. Ostatné dnisúkromne,Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokániapol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Októbrové pobožnosti –Zúčastňujme sa každodennej modlitby posv. ruženca. Poúčajme deti o jej potrebe a veľkej pomoci, ktorou nás Božia Matka zahŕňa a pozýva k sebe.
 2. Deň farskej poklony – Utorok počas adorácie vložme do svojich úmyslov celú našu Košickú arcidiecézu, o. arcibiskupa, pomocného biskupa, kňazov, bohoslovcov a všetky farnosti. Je to deň, v ktorom sa aj my zapájame do celodiecéznej poklony a modlíme sa o požehnanie arcidiecézy.
 3. Výročie farských misií – V nedeľu máme výročný deň farských misií. Pri uctení Misijného kríža za obvyklých podmienok možno získať úplné odpustky. Pri popoludňajšej pobožnosti tak urobíme spoločne. Chorí si môžu uctiť misijné kríže doma, ktoré ste počas misií zakúpili.
 4. Ofera – Na budúcu nedeľu je októbrová ofera na kostolné potreby. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 5. Zmena času – Zo soboty na nedeľu sa mení čas z letného na zimný, t.z. o 1 hod. dozadu.
 6. Licheń – Dostali sme poďakovanie a pozdrav od pátrov mariánov, ktorí spravujú Licheńské sanktuárium za každoročnú návštevu pútnického miesta. Ponúkajú možnosť odslúženia 200 sv. omší v ich kláštoroch na každý úmysel v mesiaci novembri za zosnulých. Kto by mal záujem, nech počas týždňa nahlási mená zosnulých v sakristii, ktoré potom spoločne za farnosť odošleme do Licheńa.
 7. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 2: horliteľka p. Eva Skarbová.

Sobota, 17 00 hod.: Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová, Zuzana Chvostaľová, Gabriel Piškanin, Rafael Piškanin.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Valéria Čopiková

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Utorok

Mária Janušová

4. roč.

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Prvoprijímajúci

Streda

Anna Savková

xxx

xxx

Jozef Kováč

Štvrtok

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Piatok

Emília Polačková

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Erika Gičová

Sobota

Zuzana Chvostaľová

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Marta Burdová

Bernardína Piškaninová

Patrícia Piškaninová

Michal Kováč

Jozef Piškanin

Michal Kohut

Štefan Piškanin

Mária Kohutová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.:

Albína Divulitová, č.d. 517; Mária Divulitová, č.d. 517; Bibiána Drábová, č.d. 221; Bernardína Drevická, č.d. 487; Mária Dzurková, č.d. 582.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Daniela Dzurková, č.d. 414; Darina Dzurková, č.d. 106; Daniela Dzurková, č.d. 442; Jana Dzurková, č.d. 544; Františka Dzurková, č.d. 365.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.