Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Mt 16, 13-19

Liturgický prehľad 28. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

28. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

15. X.

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Michal Petro – 2.výr.

Utorok

16. X.

Sv. Margity Márie Alacoque, panny; spomienka
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Milan Šepeľa – 1.výr.

Streda

17. X.

Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka; spomienka
Sv. Anna 7.00 hod Sv. omša + Štefan, Mária Komarcovi

Štvrtok

18. X.

Sv. Lukáša, evanjelistu; sviatok
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ František, Štefánia Čopíkovi

+ rod. Tomášovej, č.d. 486

Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Jozef, Anna Burdovi, č.d. 285

Piatok

19. X.

 
Sv. Anna  6.00 hod Sv. omša + Štefan Kunc
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Michal, Anna Petríkovi

Sobota

20. X.

Bl. Panny Márie v sobotu; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + rodičov Piškaninových a Kováčových
Sv. Anna 17.00 hod Okt. pobožnosť  

Nedeľa

21. X.

DVADSIATA  DEVIATA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“ / Misijná nedeľa
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša + Ján, Jana Petríkovi
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Hodina Milosrdenstva v Kostole sv. Anny.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie): Po, Ut, Štv, Pia. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod 16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Štvrtok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 2,3.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Októbrové pobožnosti – pokračujme v dennej modlitbe posv. ruženca. V spojení s Božou Matkou pred sviatostným Kristom upevňujme svoju vieru a modlime sa za tých, ktorí potrebujú našu modlitbu.
  2. Sviatosť birmovania – Sme vďační Pánu Bohu za jeho milosti udelené v týchto dňoch našej farnosti, za výzdobu kostola, spev a hlavne modlitby za našich mladých. Nezabúdajme ich aj naďalej povzbudzovať k prakticky žitej viere, aby to, čo pri birmovaní sľúbili, vo svedomí aj dodržali. Sprevádzajme ich naďalej modlitbou a obetou. V piatok bude záverečné stretnutie birmovancov. Do vašej pozornosti odporúčame aj novú skupinu birmovancov, ktorá sa pripravuje k tejto sviatosti. Nech náš záujem o ich náboženský život a náš príklad je pre nich podporou v ich snahe o dobre prežitú prípravu.
  3. Misijná nedeľa – Na budúcu nedeľu, ktorá je Misijná, sa modlíme za Božie požehnanie misijného pôsobenia sv. Cirkvi, za kňazov, rehoľníkov a laických pomocníkov v misiách a ľudí, ku ktorým sú poslaní. Neraz v ťažkých životných podmienkach financujú kostoly, školy, nemocnice a sirotince. Pomáhajme svojimi obetami a modlitbou. Finančná zbierka na tento účel sa uskutoční najbližšiu nedeľu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
  4. Ružencová záhrada – Promótor ružencových bratstiev na Slovensku a Dominikánska rehoľa pozýva všetkých členov Bratstva sv. ruženca a všetkých mariánskych ctiteľov na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, v utorok 16.X.2018. Odchod (zo všetkých zastávok) je o 13 30 Predpokladaný návrat cca o 19 00 hod. Zápis v sakristii + 5,-€ cestovné.
  5. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 1: horliteľka p. Bernardína Piškaninová.

Sobora, 17 00 hod.: Valentína Kohutová, Kristína Gazdová, Filip Kohút, Peter Kohút, Tadeáš Dzurko.

Nedeľa, 14 15 hod.: Terézia Tomášová, Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Mária Kohutová

xxx

xxx

Magdaléna Chvostaľová

Utorok

4. roč.

xxx

xxx

Prvoprijímajúci

Streda

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Emília Polačková

Štvrtok

Františka Gičová

Bernardína Piškaninová

xxx

xxx

Anna Piškaninová

Mária Janušová

Piatok

Jozef Polačko

Erika Gičová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Valéria Čopíková

Sobota

Michal Chvostaľ

xxx

xxx

Jozef Hančarik

Nedeľa

Beáta Kohutová

Jana Dzurková

Jozef Polačko

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Kováč

Bernard Piškanin

Eva Skarbová

Anna Savková

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.:

Iveta Cipková, č.d. 422; Valéria Čopiková, č.d. 276; Martina Čovanová, č.d. 455; Marta Čusová, č.d. 481; Martina Čusová, č.d. 481.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Katarína Čusová č.d. 104; Jana Demčáková, č.d. 611; Margita Demjanová, č.d. 507; Annamária Demjanová, č.d. 507; Adela Demská, č.d. 366.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.