Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a ony idú za mnou."

Jn 10, 27

Liturgický prehľad 27. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

27. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

8. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. za novomanž. Fedurcových

Utorok

9. X.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša

+ Ján, Mária, Jozef Staškovi

+ Ján, Katarína Piškaninovi

Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. BP rod. Piškaninovej a Tutkovej

Streda

10. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Ján, Helena, Mária Staškovi, č.d. 186

 Štvrtok

11. X.

 
Sv. Anna  6.00 hod Sv. omša + Karol, Jolana Gazdovi, č.d. 232
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Štefan, Anna Kováčovi, č.d. 504

Piatok

12. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + Michal, Mária,  Mariana Buričinovi, č.d. 232

Sobota

13. X.

 
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Okt. pob. + rod. Piškaninovej, č.d. 232

Nedeľa

14. X.

DVADSIATA  ÔSMA  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 10.30 hod Farská sv. omša za farnosť
    Sviatosť birmovania  
Sv. Anna 15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

 1. Popoludňajšia pobožnosť – Hodina Milosrdenstva v Kostole sv. Anny.
 2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – do 16 00 (vešpery + euch. požehnanie): Po, Ut, Štv, Pia, So. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
 3. Sviatosť pokánia pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
 4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5. – 8. roč. ZŠ

17.00 hod

Farský kostol

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Štvrtok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Farský kostol

Piatok

Katechéza – 2,3.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

 1. Októbrové pobožnosti – pripájajme sa denne k modlitbe posv. ruženca. Nevynechajme žiadneho člena rodiny a posväcujme sa milosťami, ktoré plynú z tejto pobožnosti.
 2. Birmovanci – Pokračujeme v príprave k sviatosti birmovania modlitbou Novény každý večer pri sv. omši, na ktorú pozývame aj príbuzných našich birmovancov. K modlitbám pripojme aj piatkový pôst a dobré skutky. V sobotu je rozpísaná pol hodina adorácie na spoločnú modlitbu rodín birmovancov pred Eucharistiou.

8 00 – 8 30

rod. P. Demského; rod. L. Dzurkovej

8 30 – 9 00

rod. Š. Fencáka; rod. E. Fencákovej

9 00 – 9 30

rod. Š. Guttera; rod. B. Jenčovej

9 30 – 10 00

rod. A. Ondiku; rod. Petrová

10 00 – 10 30

rod. G. Piškanina; rod. P. Piškaninovej

10 30 – 11 00

rod. A. Staškovej;  rod. A. Škutkovej

11 00 – 11 30

rod. F. Tkáča; rod. A. Tomáša

11 30 – 12 00

rod. M. Vološina;  rod. A. Mikulovej

12 00 – 12 30

rod. M. Balogovej; rod. V. Bončikovej

12 30 – 13 00

rod. V. Demčákovej; rod. T. Giča

13 00 – 13 30

rod. J. Kohutovej;  rod. Z. Kováčovej

13 30 – 14 00

rod. V. Lučkovej;  rod. Ľ. Mesaroša

14 00 – 14 30

rod. J. Piškaninovej;  rod. Z. Repkovej

14 30 – 15 00

rod. M. Vitkovičovej;  rod. S. Kohuta

V sobotu od 16 00 hod. budeme spovedať birmovancov, ich rodičov, birmovných a starých rodičov i súrodencov. Sústreďme sa na dar ktorý majú prijať – dar Ducha Sv. a dar, ktorý im my môžeme dať – deväťdňovú Novénu a sv. prijímanie obetované za nich.

Sviatosť birmovania nie je záležitosťou len birmovancov a ich rodín, ale celej farnosti. Je to farská slávnosť podobne ako Prvé sv. prijímanie. Všetkých prosíme o modlitby za nich a pozývame na nedeľnú slávnosť.

 1. Ofera – na rekonštrukciu farského kostola na budúcu nedeľu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.
 2. Farský zbor – V pondelok po sv. omši bude stretnutie a nácvik.
 3. Ružencová záhrada – Promótor ružencových bratstiev na Slovensku a Dominikánska rehoľa pozýva všetkých členov Bratstva sv. ruženca a všetkých mariánskych ctiteľov na púť do Ružencovej záhrady vo Vyšnej Šebastovej, v utorok 16.X.2018. Odchod (zo všetkých zastávok) je o 13 30 Predpokladaný návrat cca o 19 00 hod. Zápis v sakristii + 5,-€ cestovné.
 4. Matrika našej farnosti – september 2018:

  Sviatosť manželstva prijali: Peter Pohl a Miroslava Havrilčáková 1.IX.2018; Slavomír Barila a Mária Bednárová 22.IX.2018; Erik Fedurco a Marianna Lelková 22.IX.2018.

  Do večnosti sme vyprevadili: Jozef Harvan, *26.II.1932, +1.IX.2018.

 5. Milodary – september 2018: na kostol zo svadby manž. Pohlových 50,- €; zo svadby manž. Barilových 100,- €; zo svadby manž. Fedurcových 100,- €; z pohrebu Jozefa Harvana 50,- €; na Lurdskú jaskyňu pútnici z Licheńa 255,- €.
 6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 9: horliteľka p. Jana Piškaninová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Michal Kohut, Karolína Tkáčová, Anastázia Krivjanská, Kristína Čovanová, Šimon Mažerik.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jozef Kováč

xxx

xxx

Henrieta Gnipová

Utorok

Mária Janušová

4. roč.

xxx

xxx

Jozef Polačko

Prvoprijímajúci

Streda

Eva Skarbová

xxx

xxx

Jozef Piškanin

Štvrtok

Emília Polačková

Štefan Piškanin

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Anna Savková

Piatok

Františka Gičová

xxx

xxx

Eliška Fencáková

Sobota

Mária Chvostaľová

Michal Kováč

Tomáš Tkáč

Erika Gičová

Nedeľa

Birmovanci

Birmovanci

Birmovanci

Birmovanci

Upratovanie kostola: pondelok, 18 15 hod.::

Slávka Burdová, č.d. 3; Mária Buričinová, č.d. 534; Jana Buriková, č.d. 458; Erika Buriková, č.d. 598; Mária Chvostaľová, č.d. 44.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Viera Chvostaľová, č.d. 526; Magdaléna Chvostaľová, č.d. 45; Jana Chvostaľová, č.d. 586; Jana Chvostaľová, č.d. 526; Monika Chvostaľová, č.d. 10.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.