Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami"

Ž 33

Liturgický prehľad 25. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

25. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

24. IX.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Jozef Fencák – 30.deň pohrebu

Utorok

25. IX.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Jozef Onderčin – 1.výr.
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša BP rod. Bončíkovej, č.d. 428

Streda

26. IX.

Sv. Kozmu a Damiána; mučeníkov; spomienka
Sv. Anna 7.00 hod Sv. omša + Katarína Kovaľová – 1.výr.

Štvrtok

27. IX.

Sv. Vincenta de Paul, kňaza; spomienka
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján, Helena, Andrej, č.d. 428

Piatok

28. IX.

Sv. Václava, mučeníka; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša + Mária Gnipová a rod. Mesarošová
Farský kostol 17.00 hod Sv. omša + Ján, Mária Ladislav  Mariničovi

Sobota

29. IX.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov; sviatok
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša zdr. Michala a Michaely Dvulitových
Sv. Anna 17.00 hod Sv. ruženec  

Nedeľa

30. IX.

DVADSIATA  ŠIESTA   NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“
Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Bernarda Fencáka – 70.r.
  10.00 hod Farská sv. omša  za farnosť
  15.00 hod Hodina Milosrdenstva  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva s Euch. požehnaním.
  2. Eucharistická adorácia v Kostole sv. Anny – Po (do 17 00), Ut, Pia. Ostatné dni súkromne, Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Farská katechéza –

Pondelok

Katechéza – 5,6,7.roč ZŠ

Katechéza – 8.roč ZŠ

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť I.

Katechet. miestnosť I.

 

Utorok

Katechéza – 1,2.roč. ZŠ

Katechéza – 3. roč. ZŠ

Katechéza – 4.roč ZŠ

16.00 hod

16.00 hod

17.00 hod

Katechet. miestnosť III.

Katechet. miestnosť I.

Farský kostol

Štvrtok

Katechéza – 9.roč.,1.roč. SŠ

17.00 hod

Katechet. miestnosť I.

Piatok

Katechéza – 2,3.roč SŠ

17.00 hod

Farský kostol

  1. Dožinky – V tomto jesennom období chceme Pánu Bohu poďakovať za tohtoročnú úrodu a požehnať ju. Plody z úrody si prineste v košíkoch na požehnanie na farskú sv. omšu v nasledujúcu nedeľu. Prosíme jednotlivé ruže Bratstva, skupinky Modlitby matiek a Modlitby otcov, Bratstvo B. Srdca a mládež o prípravu dožinkových košov, obrazov, … ako po minulé roky. Jednotlivé rodiny si košíky prineste pred oltár, dožinkové vence a obrazy umiestnite v Kostole sv. Anny a pred sv. omšou ich spoločne prinesieme do kostola.
  2. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Pavol Cmar, rím. kat., syn rodičov Dušana a + Anny rod. Sotákovej, nar. v Humennom a bývajúci v Jankovciach a Štefánia Demská, rím. kat., dcéra rodičov Ondreja a Adely rod. Chvostaľovej, nar. v Humennom a bývajúca v Modrej n/Cir. Sobáš:29.IX.2018 v HE – Všetkých svätých. Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.
  1. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 7: horliteľka p. Veronika Krivjanská.

Sobota, 17 00 hod.: Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová, Jana Tomášová, Šimon Tkáč.

Nedeľa, 14 15 hod.: Mária Sklenčárová, Júlia Krivjanská, Tomáš Tkáč, Jana Piškaninová, Patrícia Piškaninová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Jana Dzurková

xxx

xxx

Emília Polačková

Utorok

Františka Gičová

Anna Savková

xxx

xxx

Eva Skarbová

prvoprijímajúci

Streda

Mária Chvostaľová

xxx

xxx

Jana Dzurková

Štvrtok

Mária Janušová

xxx

xxx

Jozef Polačko

Piatok

Anna Piškaninová

Beáta Kohutová

xxx

xxx

Miloslava Hančariková

Eliška Fencáková

Sobota

Bernard Piškanin

xxx

xxx

Tomáš Tkáč

Nedeľa

Henrieta Gnipová

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Jozef Hančarik

Marta Burdová

Michal Kohut

Upratovanie kostola: pondelok, 17 00 hod.:

Katarína Božidarová, č.d. 613; Renáta Božidarová, č.d. 579; Katarína Božidarová, č.d. 613; Kristína Božidarová, č.d. 597; Martina Božidarová, č.d. 579.

Upratovanie kostola: sobota, 7 30 hod.:

Anna Brečková, č.d. 506; Anna Brudňaková, č.d. 207; Ladislava Brudňaková, č.d. 207; Františka Bruteničová, č.d. 145; Marta Burdová, č.d. 498.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.