Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

Farnosť sv. Joachima a Anny

Dlhé nad Cirochou

"Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas."

Mt 6

Liturgický prehľad 21. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Liturgický prehľad

21. týždeň v Období „cez rok“ 2018

Pondelok

27. VIII.

Sv. Moniky, spomienka
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Anna Maliňáková – 1.výr.

Utorok

28. VIII.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP rod. Petrovej, č.d. 505
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša + Jozef Bončík – 5.výr.

Streda

29. VIII.

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; spomienka
Sv. Anna 7.00 hod Sv. omša + Paulína Telváková – 30.deň pohrebu

Štvrtok

30. VIII.

 
Sv. Anna 6.00 hod Sv. omša BP Jozefa a + Anna
Farský kostol 18.00 hod Sv. omša BP Bernarda Staška – 70.r.

Piatok

31. VIII.

 
Farský kostol 7.00 hod Sv. omša + Ján Rada – 1.výr.

Sobota

1. IX.

Prvá sobota mesiaca – fatimská
Farský kostol 6.00 hod Sv. omša + čl. Ružencového bratstva
  14.00 hod Sobáš  

Nedeľa

2. IX.

DVADSIATA  DRUHÁ  NEDEĽA  V  OBDOBÍ  „CEZ  ROK“

Prvá nedeľa mesiaca

Farský kostol 8.00 hod Sv. omša BP Miroslava Petríka – 70.r.
  10.00 hod Farská sv. omša za farnosť
    Euch. adorácia  
  15.00 hod Pob. na I. nedeľu  

FARSKÉ OZNAMY

  1. Popoludňajšia pobožnosť – Spoločná modlitba sv. ruženca začne o 14 15, po nej Hodina Milosrdenstva.
  2. Eucharistická adorácia – v tomto týždni súkromne pred bohostánkom. Kostol sv. Anny je otvorený celý deň.
  3. Sviatosť pokánia – pol hodiny pred sv. omšou, okrem nedele a sviatkov.
  4. Ohlášky – Sviatosť manželstva chcú prijať: Vladimír Krivjančin, rím. kat., syn rodičov Jána a Boženy rod. Bačovej, nar. v Snine a býv. v Dlhom n/Cir. a Eva Orendáčová, rím. kat., dcéra rodičov Andreja a Evy rod. Bakošovej, nar. v Humennom a býv. v HE – Sídl. III. Sobáš:8.IX.2018 v HE – Sídl. III.

    Kto by vedel o nejakej prekážke, pre ktorú by nemohli prijať sviatosť manželstva, nech to oznámi na farskom úrade. Pamätajte na nich v svojich modlitbách.

  5. Beatifikácia Anny Kolesárovej – Odchod je v sobotu o 6 00 zo všetkých zastávok v obci. Ešte sú voľné miesta. Ľudia s lístkami na sedenie nech sa dostavia na štadión najneskôr do 9 00 hod. Ľudia bez lístkov, zaujmú miesto na ploche a nech si donesú skladacie stoličky, karimatky alebo podsedák. Z parkovísk bude premávať kyvadlová doprava, ktorá je bezplatná. Nezabudnite si zobrať osobné doklady, lieky, fľašu s vodou, prikrývku hlavy.
  6. Rozpis služieb vo farnosti:

Predmodlievanie sv. ruženca: ruža č. 3: horliteľka p. Henrieta Gnipová.

Nedeľa, 14 15 hod.: Natália Piškaninová, Viktória Harakaľová, Ema Treščáková, Eliška Tulenková, Miriam Kohutová.

Liturgické služby

 

I. čítanie

žalm

II. čítanie

prosby

Pondelok

Henrieta Gnipová

xxx

xxx

Timotej Gič

Utorok

Jana Dzurková

Jozef Piškanin

xxx

xxx

Emília Polačková

Erika Gičová

Streda

Františka Gičová

xxx

xxx

Mária Chvostaľová

Štvrtok

Mária Kohutová

Mária Janušová

xxx

xxx

Michal Kohut

Valéria Čopiková

Piatok

Marta Burdová

xxx

xxx

Zuzana Chvostaľová

Sobota

Tomáš Tkáč

xxx

 

Beáta Chvostaľová

Nedeľa

Anna Savková

Bernardína Piškaninová

Magdaléna Chvostaľová

Jozef Polačko

Štefan Piškanin

Bernard Piškanin

Jozef Hančarik

Eva Skarbová

Upratovanie kostola: pondelok, 18 30 hod.:

Anna Tomčičová, č.d. 515; Jana Treščáková, č.d. 114; Janette Treščáková, č.d. 577; Antónia Treščáková, č.d. 577; Anna Tulenková, č.d. 192.

Upratovanie kostola: sobota, 6 30 hod.:

Emma Tulenková, č.d. 192; Nikola Turbáková, č.d. 623; Jana Tutková, č.d. 538; Miroslava Vitkovičová, č.d. 492; Miriam Vitkovičová, č.d. 492.

Pán Boh zaplať všetkým, ktorí pomáhajú pri dôstojnom slávení bohoslužieb a starajú sa o čistotu a krásu Božieho domu.